Protokół „odtajniony”!

Bez kategorii — 7.06.2010, 23:16

2 czerwca wpłynął do biura Rady Miejskiej protokół z kontroli Wydziału Polityki Spsołecznej – WPS w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wraz z protokołem p. Prezydent przekazał również wyjaśnienia Dyrektor Centrum i opinię WPS.

Generalnie WPS postuluje i wskazuje sposoby obniżenia kosztów, a Pani dyrektor tłumaczy, że według niej zmniejszenie kosztów osobowych: „nie znajduje oparcia w przeprowadzonej kontroli i (…) może być związane z dodatkowymi kosztami dla Centrum, w konsekwencji dla Gminy”. Ja tam na ekonomii znam się tyle o ile, ale teoria mówiąca o zwiększeniu kosztów osobowych na skutek ich zmniejszenia brzmi dość intrygująco w ustach osoby zarządzającej.

WPS wskazuje wiele innych kwestii, w tym zabezpieczenia pożarowego, dostosowania do standardów itd.

Zwróciłem też uwagę na regulaminy obowiązujące w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, a są to:
wynagradzania pracowników
pracy pracowników
przyznawania nagród
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
udzielania zamówień publicznych
kontroli wewnętrznej
pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
dysponowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli
naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zgodnie z uchwałą nr 530/XL/09 Rady Miejskiej Sosnowca z 26.02.2009r
pracy komisji przetargowej

Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie, ze swoimi regulaminami i płacami pracowników samorządowych około 2500zł, wynagradzanymi zgodnie z kartą nauczyciela ponad 4000zł brutto miesięcznie, a dyrektora prawie 8000zł jest zapewne całkiem przyzwoitym miejscem pracy. Natomiast środowiskiem wychowawczym dla dziecka – na pewno nie najlepszym.

Ps. Jeśli ktoś ma potrzebę zapoznania się z protokołem i wyjaśnieniami to mogę przesłać na maila (materiał liczy 32 strony – każda strona prawie 1MB).

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter