Polityka mieszkaniowa gminy

Bez kategorii — 23.08.2009, 15:34

W Radzie Miejskiej omawiany jest projekt uchwały, przygotowany na zlecenie Prezydenta, dotyczący polityki mieszkaniowej gminy. Projekt liczy 52 strony i póki co nie jest niestety dostępny na stronie internetowej UM. Zainteresowanym mogę przesłać go w pliku pdf, po wysłaniu do mnie maila – krzysztof@haladus.pl

Przygotowałem jednostronicowy projekt alternatywny, który zamierzam przedstawić na komisji RM w poniedziałek 24 sierpnia wraz z wprowadzeniem. Sądzę, że Państwa zainteresuje. Proszę o ewentualne uwagi.

Szanowni Państwo
Po zapoznaniu się z obszernym projektem uchwały RM dotyczącym Polityki Mieszkaniowej Gminy Sosnowiec wyrażm opinię, że: zarówno co do swej formy – w szczególności jej obszerności, jak i wniosków – w szczególności ograniczania sprzedaży lokali komunalnych, oraz zalecenie budowy mieszkań komunalnych – uważam że jest ona nie do zaakceptowania.

Upływające trzy lata naszej kadencji umożliwiło wszystkim radnym dalsze poszerzenie wiedzy na temat sytuacji mieszkaniowej w Sosnowcu. Działania zainicjowane przez Radę Miejską – pozornie nieznaczne – przynoszą jednak całkiem spore, pozytywne rezultaty. Należą do nich przede wszystkim:
1. Zwiększenie dbałości o mieszkania, obudzenie gospodarności mieszkańców coraz częściej dobijających się o przekazanie im zarządu nad budynkami wspólnotowymi, skutkujące poprawą jakości substancji mieszkaniowej oraz zwolnienie gminy z kosztów remontów mieszkań wykupywanych lokali (- uchwała RM o zwiększeniu bonifikaty).
2. Przyspieszenie zagospodarowywania pustostanów oraz usprawnienie procesu uzyskiwania informacji o nich (- działania MZZL, wsparte przez środki finansowe przekazywane przez RM na remonty oraz wnioski RM dotyczące przyspieszenia i usprawnienia procedur).
3. Zwiększenie dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe (- wnioski RM o: sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe; uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego; przyspieszanie procedur administracyjnych w wydziale administracji budowlanej UM, uzbrajanie terenów pod budownictwo).
4. Znaczące zwiększenie liczby lokali socjalnych przedstawianych do realizacji wyroków eksmisyjnych oraz zwiększenie dyscypliny wpłat czynszowych za mieszkania, wynikające z realnej groźby realizacji wyroków (- kierowane środki finansowe i wnioski formułowane przez RM).

Efekty te osiągnęliśmy w zupełnym oderwaniu od obowiązującej dotychczas uchwały RM dotyczącej polityki mieszkaniowej gminy, a właściwie wbrew jej treści, w oparciu o zdroworozsądkową dyskusję i decyzje, wypracowywane w RM.

Przedstwiony aktualnie przez Prezydenta obszerny projekt nowej uchwały jest zbędny, a wręcz szkodliwy, gdyż daje nam złudne poczucie wywiązania się z obowiązku Rady Miejskiej, posiadania i prowadzenia w oparciu o nią właściwej polityki mieszkaniowej. Forma i treść tej uchwały odbiegają jednak kompletnie od rzeczywistości, życia i jego realiów. Takie dokumenty służą biurokratom do wymądrzania się i narzucania społeczeństwu własnego punktu widzenia, bazującego jakoby na jakiejś specjalistycznej wiedzy.

Jak jednak pokazał przebieg dyskusji nad założeniami i wnioskami – okazuje się, że te wszystkie dane, ich obszerna analiza, „specjalisytczna wiedza” i wnioskowanie służą właściwie jedynie do uzasadniania z góry przyjętych wniosków. Można odnieść wrażenie, że zamawiający to opracowanie – a zamawiającym tym nie jest Rada Miejska, chociaż teoretycznie ma to być uchwała Rady Miejskiej – z góry narzucił autorom opracowania pewne wnioski – w sczególności: celowość budowy mieszkań komunalnych oraz ograniczenie sprzedaży istniejących. Skoro więc te 52 strony to jedynie tzw. wypełniacz, to szkoda czasu na jego dalszą analizę. Proponuję rozważenie projektu alternatywnego, strawnego, czytelnego, którego treść oczywiście moglibyśmy zmodyfikować i wypracować wspólnie w Radzie Miejskiej, aż do uzyskania satysfakcjonującej, akceptowalnej przez większość postaci.

**********************************************************************

Alternatywny projekt uchwały RM

POLITYKA MIESZKANIOWA GMINY SOSNOWIEC NA LATA 2009-2020

Rada Miejska postanawia:
1. Przeznaczać zwalniane mieszkania komunalne o niskim standardzie na socjalne. Podejmować inne działania na rzecz pozyskania lokali socjalnych – jak wynajem od zewnętrznych podmiotów, zagospodarowywanie większych lokali komunalnych na socjalne poprzez podział na mniejsze – aż do czasu zlikwidowania kolejki z wyrokami eksmisyjnymi.
2. Sprzedawać pozostałe zwalniane mieszkania komunalne na wolnym rynku – w drodze przetargu.
3. Skrócić czas zasiedlania pustostanów do maximum 3 miesięcy.
4. Ułatwiać i zachęcać do zamiany w mieszkań – w celu dostosowania ich wielkości, położenia i standardu do aktualnych potrzeb mieszkańców.
5. Stosować dodatki mieszkaniowe, jako sposób wspierania ubogich.
6. Kształtować stawki czynszowe w lokalach komunalnych na poziomie, z jednej strony umożliwiającym utrzymanie substancji w należytym stanie, a z drugiej na poziomie średnich, stosowanych przez inne podmioty spółdzielcze i prywatne na terenie Sosnowca, w razie konieczności podnosząc je maksymalnie o 10% rocznie.
7. Zintensyfikować wykup mieszkań komunalnych przez chętnych lokatorów – bez ograniczeń.
8. Połączyć zasoby MZBM i MZZL co obniży koszty, przede wszystkim poprzez likwidację dublowanych stanowisk dyrekcji i administracji oraz zwolnienie jednej z siedzib. Docelowo ograniczyć zadania połączonego zakładu do przejmowania lokali po zmarłych, samotnych osobach i mienia bez właściciela.
9. Sprywatyzować zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi.
10. Zaprzestać utrudniania przejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe zarządu budynkami mieszkalnymi, praktykowane dotychczas przez MZBM.
11. Przygotowywać i cyklicznie (co najmniej raz na kwartał) sprzedawać gminne działki budowlane, pozwalające na wybudowanie domów dla 100 rodzin rocznie.
12. Opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego – zwłaszcza dla budownictwa jednorodzinnego oraz przyspieszać procedury administracyjne w Urzędzie Miejskim, związne z budową domów mieszkalnych.

Uzasadnienie:

Potrzeby mieszkaniowe należą do podstawowych i najważniejszych dla człowieka. Ze względu więc na swoją ważność, podobnie jak zaopatrzenie w żywność czy ubranie, powinny zostać możliwie jak najszybciej przekazane pod działanie najefektywniejszych mechanizmów, wypracowanych jak dotychczas przez ludzkość, to jest mechanizmów wolnego rynku.

Kiedy żywność i odzież produkowały i sprzedawały państwowe przedsiębiorstwa – ciągle ich brakowało, były względnie drogie, w niewielkim wyborze i niskiej jakości. Odkąd władza wycofała się z tych dziedzin możemy cieszyć się nieasmowitym wyborem towarów, dostępnością, względnie niskimi cenami i przeciętnie znacznie wyższą jakością niż wcześniej.

Nie ma racjonalnego argumentu, który negowałby zaistnienie analogicznych mechanizmów i efektów, w przypadku włączenia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pod te, najefektywniejsze reguły – wolnego rynku. Ludzie mogą budować domy i mieszkania sami lub zlecać ich budowę, mogą łączyć się w spółdzielnie, mogą budować lub adaptować istniejące zasoby pod wynajem, znacznie efektywniej wykorzystując dostępne zasoby materialne i finansowe.

Rolą władzy – w naszym przypadku samorządowej – powinno być wypełnianie zasady pomocniczości, która w przypadku Sosnowca A.D. 2009 sprowadza się do realizacji wyszczególnionych w 12 punktach strategii.

Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter