Plan zagospodarowania przestrzennego dla 8ha pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Traugutta.

Bez kategorii — 14.11.2007, 12:11

Oto treść złożonej preze mnie interpelacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Traugutta.

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie prac związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicy ul. Traugutta i umożliwieniem dzięki temu sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe znajdujących się tam gruntów o łącznej powierzchni ponad 8ha. Proszę jednocześnie o udzielenie konkretnej informacji o stanie zaawansowania prac nad sporządzaniem i przyjmowaniem planu zagospodarowania dla tego obszaru oraz możliwe precyzyjne określenie planowanej daty przyjęcia planu.

Uzasadnienie:

1. 30 września 2004 roku, jako Prezydent Sosnowca, wydał Pan zarządzenie „w sprawie wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca” W zarządzeniu tym przedmiotowy obszar oznaczony nr 18 został pozytywnie oceniony pod względem zgodności ze studium oraz otrzymał I priorytet ważności. Zarządził Pan sporządzenie tego planu w okresie 2004-2006, co nie zostało wykonane!

2. W dniu 29.09.2005 (ponad dwa lata temu!) Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 735/XLIV/05 o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p dla tego obszaru.

3. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta 8 października br. zwróciłem się z pytaniem do Kierownika Pracowni Projektowo-Urbanistycznej sporządzającej ten plan z pytaniem o przewidywaną datę zakończenia procedury. W odpowiedzi Pan Kierownik stwierdził, że jest to pytanie z natury „abstrakcyjne”. Indagowany zaś potwierdził, że plan ten powinien zostać uchwalony w terminie od roku do dziesięciu lat, przy czym dziesięć lat wydawało mu się być okresem raczej przesadzonym.

Pozostaję w nadziei, że dzięki konkretnym i stanowczym działaniom Pana Prezydenta, radni oraz mieszkańcy Sosnowca będą mieli większą szansę zarówno na uzyskanie informacji w tej sprawie, jak i szczęśliwe zakończenie procedury umożliwiającej rozwój budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Haładus

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter