Niejasności w sprawozdaniach instytucji kultury

Bez kategorii — 10.04.2009, 11:57

W środę złożyłem interpelację w sprawie korekt bądź uzupełnień w przedstawionych radnym sprawozdaniach z instytucji kultury za 2008r, będących elementem projektu uchwały absolutoryjnej dla Prezydenta Miasta. Podczas komisji RM wspólnie z radnym Karolem Winiarskim zwracaliśmy uwagę na niedostateczne przedstawienie podstawowych elementów budżetu instytucji kultury, co uniemożliwia ocenę ich prawidłowości. Skarbnik miasta tłumaczył powyższe terminem sporządzania sprawozdania – przed ostatecznym zamknięciem roku obrachunkowego. Niestety wyjaśnienia te nie zawierają danych, ani też dostatecznie nie uprawdopadabniają prawidłowości przedstawionych sprawozdań.

Na zaproszenie Teatru Zagłębia w dniu 7 kwietnia br. zapoznałem się z bilansem tej instytucji, gdzie p. księgowa wskazała pozostałe dane bilansowe, umożliwiające ocenę poprawności sprawozdania. Potwierdziła też i przeprosiła za niewielki, w mojej ocenie, błąd rachunkowy, wskazany podczas komisji przez Karola Winiarskiego. Niestety to krótkie zapoznanie się z dokumentacją instytucji kultury upewniło mnie w przekonaniu, że przedstawione radnym materiały nie zawierają podstawowych danych, niezbędnych dla ich oceny, a różnice w ich przedstawianiu pomiędzy poszczególnymi instytucjami kultury nadal budzą wątpliwości. W tym stanie rzeczy złożyłem w środę niniejszą interpelację:

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

W wziązku z przedstawieniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2008 rok zwracam się z prośbą o poprawę przedstawionych Radzie Miasta materiałów poprzez wskazanie w czytelnej formie powiązania zmian w funduszu obrotowym poszczególnych instytucji kultury z ich wynikiem finansowym.

W nawiązaniu do podnoszonych na komisjach RM wątpliwości zwracam w szczególności uwagę na występującą różnicę pomiędzy instytucjami. W niektórych spośród nich stany tego funduszu różnią się dokładnie o wynik finansowy, a w innych nie – co nie zostało dotychczas wyjaśnione. Stan tego funduszu ma również związek ze zmianami w stanie należności i zobowiązań – co nie wynika z przedstawionych radnym materiałów.

Brak wyjaśnienia tych kwestii uniemożliwia w mojej opinii zajęcie przez Radę Miasta stanowiska wobec przedstawionego do akceptacji materiału.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter