Dostęp do ewidencji gruntów i budynków

Bez kategorii — 7.07.2009, 21:29

W planie pracy Komisji Rewizyjnej znalazł się również zgłoszony przeze mnie temat, dotyczący procedury dostępu do ewidencji gruntów i budynków. O co chodzi? Ktoś chce kupić działkę, która stoi pusta i wydaje się nadawać pod zabudowę. Idzie do Urzędu Miejskiego i pyta: czyja jest? Jeśli gminy lub innej instytucji publicznej – nie ma problemu – udzielą mu odpowiedzi. Jeśli działka jest prywatna dowie się tylko że tak właśnie jest i dodatkowo otrzyma numer Księgi Wieczystej, jeżeli taka istnieje dla danej działki. Z numerem Księgi Wieczystej może iść do sądu i tam dowiedzieć się nazwiska właściciela – acz bez adresu.

Skontrolowaliśmy jak wygląda to w naszym urzędzie a rezultatem kontroli są sformułowane wnioski:

1. Zespół Kontrolny stwierdza prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz sprawny sposób udostępniania danych w ramach Urzędu Miejskiego. Wypisy z rejestru gruntów wydawane są uprawnionym osobom posiadającym stosowne zaświadczenia od ręki.
2. Jednocześnie Zespół Kontrolny wnioskuje do Prezydenta o rozważenie możliwości wprowadzenia drobnej modyfikacji celem dalszego ułatwienia uprawnionym mieszkańcom dostępu do rejestru. Chodzi mianowicie o grupę osób, które są właścicielami nieruchomości i jest to odnotowane w Rejestrze Gruntów, a z różnych powodów (np. zgubienie) nie posiadają wypisu z Księgi Wieczystej. W takiej sytuacji, obecnie stosowana w UM procedura wymaga od właściciela, próbującego uzyskać z urzędu Wypis z Rejestru Gruntów przedłożenia Wypisu z Księgi Wieczystej, co wiąże się z kosztami uzyskania odpisu, jak i wydłuża proces uzyskiwania wypisu z Rejestru Gruntów w czasie – niekiedy nawet o kilka miesięcy. Do niektórych czynności zaś, jak np. wstępne rozpatrzenie wniosku kredytowego, czy też inne postępowania administracyjne, bądź w obrocie prywatnym, na pewnych etapach postępowania i w określonych sytuacjach, właścicielowi wystarczyłby wypis z rejestru gruntów, który może teoretycznie otrzymać w naszym urzędzie od ręki. Kiedy jednak nie dysponuje on wypisem z Księgi Wieczystej – otrzymuje niestety odmowę wydania wypisu, choćby jego nazwisko figurowało w rejestrze jako właściciela, co można na miejscu zweryfikować w oparciu o dokument ze zdjęciem typu dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Osobie figurującej jako właściciel w Rejestrze można by więc wydawać wypis od ręki na podstawie okazania dokumentu tożsamości i dołączenia do wniosku jego kserokopii.
3. Zespół Kontrolny proponuje również rozważenie wystąpienia przez Radę Miejską w Sosnowcu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP z wnioskiem o wprowadzenie zmian w obowiązującym ustawodawstwie, prowadzących do wprowadzenia jawności danych dotyczących właścicieli prywatnych nieruchomości. Obecnie obywatel może uzyskać taką informację jedynie gdy posiada on tzw. interes prawny, co jest określeniem mało precyzyjnym. Jednocześnie obywatel, nawet jeśli nie wykaże interesu prawnego, chociaż nie otrzyma z rejestru informacji o właścicielu działki, to otrzymując numer Księgi Wieczystej może ustalić w sądzie, co jednak jest istotnym utrudnieniem. Postulujemy ewentualną możliwość rozważenia np. wprowadzenie instytucji zastrzeżenia adresu przez właściciela – za drobną opłatą administracyjną w celu ochrony praw właścicieli, którzy nie chcieliby, aby urząd udostępniał ich adres.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Subskrybuj kanał RSS dla komentarzy.

Skomentuj

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter