Rowerem przez Zagłębie

Bez kategorii — 29.09.2011, 22:42

Zapraszam w najbliższą niedzielę na prezentację „Programu PJN dla Zagłębia” do Dąbrowy Górniczej – Plac Wolności 1 (PKZ godz. 15.00). Po prezentacji programu kandydaci i sympatycy PJN zapraszają wszystkich miłośników dwóch kółek na wspólną przejażdżkę rowerową pod będziński zamek (ok. 15.45), a następnie do Sosnowca (ok. 16.30). Uczestnicząc w rajdzie chcemy podkreślić wagę, jaką przykładamy do rozwoju turystyki rowerowej i budowy nowych ścieżek rowerowych.Zaproszenie na rajd z Krzysztofem Haładus

Znieść ograniczenia w dostępie do zawodu

Bez kategorii — 28.09.2011, 22:15

Dzisiaj przykład skutecznego przeciwstawienia się ograniczaniu w dostępie do zawodu…

Obniżyć podatki!

Bez kategorii — 27.09.2011, 20:12

Dzisiaj spot przedstawiający moje konkretne dokonania na polu ograniczania podatków lokalnych. Wydawałoby się, że jeden radny niewiele może wobec większości. Posłuchajcie Państwo zresztą sami…

Wywiad dla TV Zagłębie

Bez kategorii — 26.09.2011, 23:48

foto z wywiadu TV Zagłębie z p. Krzysztof Haładus

Zmniejszyć biurokrację

Bez kategorii — 24.09.2011, 21:57

Prezentuję Państwu pierwszy z sześciu spotów, które będą ukazywały się codziennie w najbliższych dniach.

Skrócić rozpatrywanie spraw w sądach i urzędach!

Bez kategorii — 22.09.2011, 13:00

Zobacz co pokazują, mówią i piszą media:
Newsweek
Polskie Radio
TVN24
Polskatimes
Dziennik
wp.pl
Gazeta Wyborcza – 10.48
Rzeczpospolita
money.pl
—————————————————————————————————————–
Zwracam się do zwolenników i ludzi popierających moje działania.
Konkuruję z kandydatami finansowanymi z budżetu państwa – czyli również z płaconych przez wszystkich podatków. Sam zaś dysponuję wyłącznie środkami osobistymi oraz pomocą wolontariuszy. Nie jest to równa konkurencja, ale takie są reguły prawa w Polsce. Jeżeli macie Państwo możliwość i uważacie za stosowne wesprzeć mnie finansowo w kampanii wyborczej, to proszę o kontakt z p. Krzysztofem Sikorą (tel. 792-355-446), Dawidem Zapałą (tel. 609-863-861) lub bezpośrednio ze mną (tel. 513-099-290). Krzysztof Haładus

Pośród barbarzyńców!

Bez kategorii — 19.09.2011, 23:36

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że toczy się kampania wyborcza chciałbym abyście Państwo mimo wszystko spróbowali potraktować niniejszy wpis w oderwaniu od tej kampanii.

W dniu dzisiejszym odbyło się w Urzędzie Miasta posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, na którym między innymi omawiano realizację programu wspierania rodzin zastępczych. Na posiedzenie komisji nie zaproszono osób, które pracowały społecznie przy jego tworzeniu, podobnie jak i mnie.

Większość uczestników komisji z ulgą odnotowała natomiast fakt, że udało się nie uzyskać w pełni rezultatów, które program zakładał. W wyniku przeprowadzonej akcji do ośrodków zgłosiły się dotychczas 24 rodziny gotowe stać się niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi, z których 6 przeszło odpowiednie procedury.

To rzeczywiście poniżej oczekiwań. Główną przyczyną tych słabych wyników jest w mojej opinii aktualnie brak decyzji Prezydenta Miasta o przejściu z systemów domów dziecka na rodziny zastępcze i brak wydania przez niego w tej sprawie odpowiednich zarządzeń, w tym skutecznego przeprowadzenia kampanii informacyjnej.

Fakt, iż jako społeczeństwo skazujemy i umieszczamy dzieci, którym w rodzinach biologicznych dzieje się krzywda, w domach dziecka – świadczy o nas wszystkich. Skoszarowanie dzieci w zakładach pracy, jakimi z konieczności muszą być placówki opiekuńczo-wychowawcze, ze swym zmianowym, rotacyjnym trybem pracy jest dla dzieci kolejnym dramatem, po krzywdzie jakiej doznawali dotychczas w rodzinnym domu. To barbarzyńskie postępowanie wobec słabych członków społeczeństwa – dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki; tolerowanie tego stanu, pomimo istnienia znacznie mniej okrutnej alternatywy, jaką dla dziecka oderwanego od biologicznych rodziców może być rodzina zastępcza świadczy o każdym z nas. Świadczy o mnie i o Tobie!

Komisja RM przyjęła do wiadomości, że dofinansowanie dla rodzin zastępczych, uchwalone w poprzedniej kadencji, zakończy się z dniem 31 grudnia bieżącego roku, ze względu na konieczność nowelizacji uchwały Rady Miejskiej, do czego prawdopodobnie nie ma woli politycznej ani wśród większości radnych, ani prezydenta!

Debata w Radiu Katowice

Bez kategorii — 19.09.2011, 1:15

W poniedziałek 19 września o 12.15 nagranie z debaty wyborczej w Radiu Katowice. Posłuchaj.

———————————————————————————————————————-
Zwracam się do zwolenników i ludzi popierających moje działania.
(Czytaj)

Heppening o podatkach

Bez kategorii — 9.09.2011, 20:50

————————————————————————————————————–
Zwracam się do zwolenników i ludzi popierających moje działania. (Czytaj)

STOP podwyższaniu podatków!

Bez kategorii — 9.09.2011, 8:57

W obecności kamer telewizyjnych i prasy w dniu wczorajszym wraz z kandydatami, członkami i sympatykami PJN wysłalismy na Poczcie Głównej w Sosnowcu pocztówki do premiera z pytaniami o zamiary rządu podwyższania podatków.

Informacja o planach podwyższania podatków przez władze powinna być znana wyborcom teraz, a nie dopiero po wyborach. Kandydaci PJN złożyli też deklaracje nie głosowania za ich podwyżką w przypadku wyboru do Sejmu i do Senatu. Polacy lepiej wiedzą jak zaspokoić swoje zróżnicowane potrzeby, aniżeli rząd i administracja. Tymczasem zabieranie przez państwo coraz większej części wypracowanych przez nas środków do budżetu ogranicza naszą swobodę wyboru i zmniejsza ilość oraz jakość towarów i usług, które nabywamy dla zaspakajania potrzeb naszych i naszych rodzin.
Zobacz też relacje na www.sosnowiec.info.pl oraz e-sosnowiec.pl
—————————————————————————————————————–
Zwracam się do zwolenników i ludzi popierających moje działania. (Czytaj)

Następna strona »
 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter