PJN zaprasza na listy wyborcze

Bez kategorii — 20.06.2011, 14:11

Szanowni Państwo

PJN kompletuje listy wyborcze do Sejmu RP, na które zapraszamy osoby, którym bliskie są wartości ideowe i program naszej partii, cieszące się zaufaniem i szacunkiem społecznym w swoich środowiskach lokalnych. Proszę o deklarację chęci startu wraz podaniem następujących podstawowych informacji o kandydacie:

1. Imię i Nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Telefon kontaktowy:
4. Miejscowości funkcjonowania (zawodowego, społecznego):
5. Wiek:
6. Krótki opis aktywności i osiągnięć zawodowych i społecznych:

Proszę o przesłanie wstępnych zgłoszeń na adres mailowy krzysztof@haladus.pl do czwartku 23 czerwca 2011.

Dokumenty programowe partii można znaleźć tutaj:

Jako członek Rady Krajowej PJN reprezentujący sosnowiecki okręg wyborczy proszę w szczególności o wskazanie potencjalnych kandydatów z terenu naszego okręgu, obejmującego powiaty: Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Będziński, Jaworznicki, Zawierciański.

Bardzo mile widziani są kandydaci, posiadający lokalną pozycję społeczną np. lekarze i nauczyciele.

Listy PO i PiS są „ciasne”. Ponieważ są to środowiska bardzo mocno zantagonizowane, kandydaci startujący z tych list narażają się na nieprzyjemności ze strony zwolenników przeciwnej opcji. PJN nie chce i unika konfliktów i wojen personalnych, stąd kandydowanie z naszej listy może raczej przysporzyć kandydatom sympatii, aniżeli narazić na przykrości.

Pracujemy też mocno aby aktualnie notowane poparcie w sondażach opinii publicznej na poziomie 3% przekroczyło zdecydowanie próg wyborczy, co uda nam się jeśli na naszych listach znajdą się dobrzy kandydaci.

Jeżeli Państwo podzielacie nasze poglądy i idee lub znacie osoby, o których wiecie, że mogą je podzielać, to zapraszam do kontaktu lub przekazania mi kontaktu do takich osób.

Ze względu na wymogi ordynacji wyborczej szczególnie mocno zachęcam do kandydowania panie sympatyzujące z naszym programem, które chciałyby spróbować swoich sił w polityce.

Krzysztof Haładus (tel. 513-099-290)

Teatr Zagłębia zmieni nazwę?

Bez kategorii — 19.06.2011, 21:11

Trwa proces zmiany na funkcji dyrektora sosnowieckiego teatru. Może warto zastanowić się przy tej okazji nad zmianą nazwy sosnowieckiego teatru?

Wyobraźmy sobie jak zmieniłby się odbiór przeciętnego widza, gdyby Teatr Rozrywki w Chorzowie przemianowano na Teatr Chorzowski? Albo Teatr Witkacego na Teatr Zakopiański czy nawet Podhalański? Ewentualnie któryś z teatrów warszawskich przyjąłby nazwę „Teatru Warszawy” czy nawet szerzej „Teatru Mazowsza”? Czy taki teatr zyskałby w oczach potencjalnego widza, klienta czy też jego ranga tym sposobem zostałaby obniżona? (Czytaj)

„Zdrowie to nie towar, szpital to nie fabryka”?

Bez kategorii — 12.06.2011, 19:37

Pan Grzegorz Napieralski głosząc takie hasło próbuje nazwać białe czarnym. Równie dobrze jak w odniesieniu do lekarzy czy szpitali można takie komunały głosić w odniesieniu do piekarzy, krawców, czy murarzy i piekarni, szwalni czy budów. Odkąd świat światem ludzie potrzebują określonych dóbr aby utrzymać się przy życiu. Jedzenia, ubrania i mieszkania w naszym klimacie czy leczenia w przypadku choroby. Odkąd świat światem dóbr tych i usług dostarczali coraz bardziej specjalizujący się usługodawcy i producenci określonej profesji.

Nie sądzę jednak, żeby Pan Napieralski, z wykształcenia politolog, miał tak blade pojęcie o funkcjonowaniu społeczeństwa by wierzyć w to, że leczenie nie stanowi usługi, a szpitale, w których jest ono realizowane nie są odpowiednikami fabryk. Nie sądzę, żeby nie wiedział, że personel szpitala uzyskuje dochody ze swej pracy, a branża medyczna (farmaceutyka, sprzęt, usługi) to jedna z największych branż gospodarki?

Usługi medyczne są zbyt ważne dla ludzi aby zostawić je pod kontrolą urzędników, którzy przeważnie zarządzają nieefektywnie, marnotrawią zasoby, załatwiają dla siebie najlepszy dostęp do usług, kosztem przeciętnego człowieka. Pan Napieralski próbuje przekonać społeczeństwo do tego aby wyłączyć usługi medyczne spod działania mechanizmów, które sprawdziły się we wszystkich dziedzinach, w których pozwolono im działać – mechanizmów rynkowych. Mam nadzieję, że społeczeństwo nie pozwoli sobie zrobić z mózgów wody i nie da się przekonać do tej cynicznej, choć dość prymitywnej propagandy.

Kiedy Pogoria V w Maczkach?

Bez kategorii — 9.06.2011, 23:00

Władze Dąbrowy Górniczej postanowiły zagospodarować pozostałe po wydobyciu piasku wyrobiska pod budowę zbiorników wodnych. Dzięki tym decyzjom powstały wokół zalewów wspaniałe tereny rekreacyjne i pod budownictwo mieszkaniowe, przyciągające tłumy mieszkańców Dąbrowy i okolic. I ja pisałem o takiej możliwości, zanim zostałem radnym. Artykuł w tej sprawie z roku 2006

Zarządzający na przestrzeni lat Sosnowcem prezydenci i radni mogli doprowadzić do powstania na terenie naszego miasta podobnego zbiornika, usytuowanego w południowo wschodniej części miasta, przy granicy z Jaworznem, na terenie byłej kopalni piasku Maczki-Bór. 2,5 roku temu pisałem o malejących szansach na taki scenariusz, a dzisiaj przychodzi mi przekazać informację, że projekt ten ostatecznie umarł. Mój wpis z 2008 roku.

Przez lata w Urzędzie Miasta opowiadano bajki o tym zalewie, o konieczności jego spłycenia, żeby dzielnica Juliusz nie osunęła się na dno zbiornika, o możliwości wykorzystania go przez nurków, albo o niezwykle ważnej funkcji retencyjnej zbiornika. Okazało się to jedną wielką ściemą i bajaniem dla naiwnych.

Na majowej sesji Rady Miejskiej została przyjęta uchwała nr 142, stwierdzająca przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania między innymi dla obszarów przeznaczonych dotychczas pod budowę zbiornika. Firma CTL Maczki Bór S.A. złożyła w styczniu br. wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru z dotychczasowej funkcji zbiornika na tereny inwestycyjne i prezydent oraz radni podczas posiedzeń komisji i spotkań z przedstawicielami CTL wyrazili nieformalnie swoją akceptację dla odstąpienia od budowy zbiornika wodnego, sugerując ewentualne przeznaczenie części terenów powstałych po zasypaniu wyrobisk pod budownictwo mieszkaniowe, a nie tylko inwestycyjne. Ostatecznie decyzja ta zostanie zatwierdzona poprzez przyjęcie studium i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ale będzie to już tylko formalność.

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi w tym kontekście – NIGDY!

PJN

Bez kategorii — 7.06.2011, 13:27

Dokąd pójdzie X, dokąd Y, a z jakiej listy wystartuje Z? W ostatnią sobotę na I zjeździe krajowym PJN Paweł Kowal zastąpił Joannę Kluzik Rostkowską na funkcji prezesa partii. Od tego momentu rozpoczęły się medialne rozważania czy jedna spośród założycieli PJN – główna postać PJN – pozostanie w partii czy też przejdzie do innego ugrupowania. Decyzja należy do P. Poseł, ale mnie wydaje się, że pozostanie ona w zgodzie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami – uczestnictwa w budowie nowej formacji.

Na zjeździe tym zostałem również wybrany do Rady Krajowej PJN z Zagłębiowskiego okręgu wyborczego i zamierzam w sposób aktywny włączyć się w działania na rzecz dalszego rozwoju PJN oraz jej przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter