„Państwowo” czy „prywatnie”?

Bez kategorii — 18.05.2011, 19:19

W jednej z sosnowieckich przychodni pacjenci, którzy przyszli na zastrzyk zostali poinformowani, że muszą chwilę poczekać, gdyż pielęgniarka je wykonująca jest właśnie na zebraniu u szefa, pomimo, że było to w czasie otwarcia gabinetu. Po kwadransie pacjenci zaczęli być obsługiwani ponownie. Fakty dotyczące nas samych, bliskich czy znajomych, którym terminy u specjalisty wyznaczane są w państwowych placówkach za pół roku, a czasem dwa lata, to codzienność, do której zdążyliśmy przywyknąć. Wyobraźmy sobie teraz podobną sytuację w sklepie – dochodzimy do kasy, a kasjerka informuje, że musimy poczekać, bo szef wzywa ją na piętnaście minut. Szczerze powiedziawszy nie słyszałem o podobnym zdarzeniu, bo szef chyba musiałby upaść na głowę, żeby lekceważyć w taki sposób klienta. (Czytaj)

Zapoznaj się z raportem

Bez kategorii — 17.05.2011, 0:52

Raport na temat zadłużenia miast powiatowych Zagłębia Dąbrowskiego dostępny jest już na stronie www.pjn-zaglebie.pl, również w formacie pdf.

Aż 26 różnych serwisów, w tym radio i telewizja przekazały do tej chwili relacje z konferencji prasowej, dotyczącej tego tematu, którą współorganizowałem. Mam nadzieję, że w następstwie tej publikacji uda się zorganizować merytoryczną debatę na temat poszukiwania koniecznych oszczędności.

„A co mi zrobią jak nie spłacimy?”

Bez kategorii — 13.05.2011, 10:27

Przypuśćmy, że jakieś miasto ma dochody 500mln, a koszty 480, z czego wynika 20mln. nadwyżki. Miasto takie chce jednak zrealizować inwestycję publiczną na poziomie 70mln. zł, do czego potrzebuje zaciągnąć 50mlnzł kredytu lub pozyskać te pieniądze z obligacji. W roku następnym koszty zostaną powiększone o dwa składniki: koszty obsługi długu – przy założeniu 7% stopy odsetek tj. około 3,5mln. oraz koszty bieżące funkcjonowania inwestycji – np. sprzątanie drogi, zatrudnienie personelu, koszty energii itp. (Czytaj)

Dług publiczny to dodatkowy podatek…

Bez kategorii — 12.05.2011, 15:21

Nasz raport i prezentacja liczników zadłużenia miast Zagłębia przedstawione w środę wzbudziły zainteresowanie mediów. W ciągu dnia pojawiło się co najmniej siedemnaście relacji w różnych miejscach. Główne tezy, jakie formułujemy w raporcie to:

1. Dług publiczny jest w istocie dodatkowym podatkiem, odsuniętym w czasie. Władze uzasadniają najczęściej zaciąganie długów koniecznością realizacji inwestycji. Te mogłyby jednak zostać zrealizowane z nadwyżki budżetowej, gdyby była wcześniej wypracowana lub ze wzrostu podatków. W przypadku braku nadwyżki można byłoby zwiększyć bieżące podatki, o czym wyborcy nie chcą jednak słyszeć. Wobec tego sięga się do zaciągania długu publicznego, który zastępując wzrost bieżącego podatku, z uwagi na konieczność spłaty długu, w praktyce oznacza jego wzrost, odłożony tylko nieco w czasie.

2. Inwestycja publiczna zazwyczaj jest konsumpcją publiczną, a nie inwestycją w sensie ekonomicznym. W raporcie zestawiamy cechy typowej inwestycji publicznej i prywatnej.

3. Raport zawiera również kilka innych wniosków wypływających z analizy problemu, w tym odniesienie do projektu stopniowego ograniczania zadłużenia w samorządach, przedstawionego niedawno przez ministra Rostowskiego.

Publikacja raportu w internecie już w poniedziałek, a aktualnie można zapoznać się z relacjami mediów na stronie www.pjn-zaglebie.pl. Liczniki zadłużenia miast powiatowych Zagłębia Dąbrowskiego dostępne są tutaj.

O zadłużeniu w Radio Katowice

Bez kategorii — 10.05.2011, 17:42

W środę 11 maja o 7.45 będę gościł w rozgłośni Polskie Radio Katowice w programie „Kawa na ławę”, prowadzonym przez Jerzego Zawartkę. Tematem rozmowy będzie dług samorządu – na bazie raportu sporządzonego przez PJN Zagłębie i KOS Sosnowiec, który zostanie zaprezentowany w tym dniu podczas konferencji prasowej.

Ustawa o rodzinach zastępczych uchwalona!

Bez kategorii — 9.05.2011, 19:06

Na posiedzeniu sejmu 28 kwietnia br. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która skierowana jest aktualnie do Senatu. Deklarowanymi przez ustawodawcę dwoma zasadniczymi celami ustawy jest wprowadzenie w większym wymiarze rodzin zastępczych do systemu opieki nad dziećmi oraz stworzenie systemu wsparcia dla rodzin naturalnych, poprzez wprowadzenie instytucji asystenta rodziny.

Co do pierwszego celu w pełni się zgadzam, chociaż mam wątpliwości czy wprowadzane zapisy ustawy okażą się wystarczające dla jego realizacji. W toku prac legislacyjnych nikt nie krył, że jedną z głównych przeszkód dla zmiany systemu placówek na rodziny zastępcze jest konieczność likwidacji miejsc pracy i związany z nim opór pracowników. Podczas wysłuchania publicznego podnosili tę kwestię sami zainteresowani. Przyjęty tekst ustawy nie zawiera jednak moim zdaniem wystarczających środków dla przełamania tej bariery, ale obym się mylił. Nadzieja jest.

Co do instytucji asystentów rodzinnych obawiam się, że zaproponowane rozwiązania okażą się niestety zapisem pobożnych życzeń, dobrych chęci i intencji, które, jak uczy doświadczenie, potwierdzone mądrym przysłowiem, służą do brukowania miejsca mało przyjemnego dla człowieka. W tej kwestii moje obawy idą zdecydowanie dalej i wydaje mi się, że koszty i straty, jakie z tytułu wprowadzenia tych rozwiązań będą miały miejsce przeważą korzyści z nich wypływające dla społeczeństwa jako całości.

Ustawa jest złożona i skomplikowana co wyklucza możliwość jej ewentualnej, łatwej poprawy w senacie, w związku z czym można się spodziewać, że ewentualne poprawki, wprowadzone na tym etapie będą miały kosmetyczne znaczenie.

Odnosząc się do Sosnowca – z przykrością stwierdzam, że w naszym mieście aktualnie robi się niewiele aby zamienić domy dziecka na rodziny zastępcze. Trudno się z tym pogodzić, ale odpowiedzialni bezpośrednio za tę dziedzinę pracownicy samorządowi nie są w większości zainteresowani zmianą istniejącego systemu. Ustawa niestety prawdopodobnie nie zmieni ich nastawienia, ani też nie zmusi ich do właściwego działania. Szkoda.

Konferencja prasowa – zapowiedź

Bez kategorii — 5.05.2011, 21:44

11 maja 2011 roku o godzinie 10.00 w Internet Cafe w Sosnowcu przy ul. Kiepury 43. odbędzie się konferencja prasowa, organizowana wspólnie przez PJN i KOS, na której w innowacyjny sposób przedstawiony zostanie problem zadłużenia miast powiatowych Zagłębia Dąbrowskiego: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Zawiercia i Jaworzna.

W czasie spotkania zaprezentowane będą dane dotyczące zadłużenia i liczniki długu samorządowego dla poszczególnych miast, które następnie zostaną na stałe zamieszczone na stronach internetowych. Uczestnicy konferencji otrzymają także pełny tekst raportu, którego celem jest zapoczątkowanie publicznej debaty na temat finansów miejskich. Raport ten zostanie upubliczniony na stronie internetowej dopiero 16 maja br. Zawartość raportu przedstawia zamieszczony spis treści. (Czytaj)

Lało jak z cebra

Bez kategorii — 5.05.2011, 9:12

Zagłębiowska Masa Krytyczna, w której wraz z dwoma synami wziąłem udział w ostatnią sobotę przyciągnęła ponad 1000 osób. Od Będzina i w Dąbrowie Górniczej lało jak z cebra, ale nie przestraszyło to uczestników, którzy na mecie mieli możliwość posilenia się ciepłą zupą. Fajna impreza, z której relację można zobaczyć tutaj.

Tworzenie struktur PJN

Bez kategorii — 4.05.2011, 10:24

Na e-sosnowiec.pl wywiad ze mną, dotyczący tworzenia struktur PJN w Sosnowcu. W treści przyjazne acz sceptyczne wypowiedzi konkurentów politycznych i komentarz politologa.

Inicjatywę PJN podjęli ludzie, z którymi w wielu ważnych sprawach się zgadzam. Sądzę, że to środowisko ma potencjał i perspektywy, a jego obecność w parlamencie jest korzystna dla naszego kraju. Jakie będą ostateczne wyniki tegorocznych wyborów parlamentarnych – trudno dzisiaj przewidzieć. Ja jednak jestem dobrej myśli.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter