Głodówka

Bez kategorii — 25.03.2011, 16:55

Dramatyczna forma protestu polegająca na dobrowolnym powstrzymywaniu się od przyjmowania pokarmów była i jest podejmowana przez ludzi zdesperowanych i bezsilnych. Jej sens zasadza się na wywarciu presji moralnej bezpośrednio na osobę odpowiedzialną za podjęcie określonej decyzji jak i opinię publiczną, w takich sytuacjach jak apel o zwolnienie z więzienia, poprawę warunków płacowych ponad poziom minimum egzystencji, przywrócenie swobód obywatelskich itp.

Pielęgniarki w sejmie podjęły głodówkę w celu nie zwiększenia, a zmniejszenia swobód obywatelskich poprzez zakazanie formy zatrudniania, którą uznały za niekorzystną dla siebie i innych kobiet, pracujących w tym zawodzie. Wydaje mi się, że rozumiem trudną sytuację ludzi, którzy mają problemy z uzyskaniem środków niezbędnych do utrzymania rodziny na poziomie życia otaczającego nas świata. To w istocie może być mocno frustrujące i stresujące, zwłaszcza mając na utrzymaniu dzieci. Nie sądzę jednak by głodówka pielęgniarek była adekwatna do problemu i sytuacji głodujących czy też osób, w interesie których, jak twierdziły protestujące, głodowały. Uważam zatem za właściwą ich decyzję o zakończeniu swojego protestu, wyrażając przekonanie, że swoje aspiracje zawodowo-płacowe można osiągać w naszym kraju poprzez merytoryczną pracę, a nie domaganie się od władzy nałożenia ograniczeń na innych.

Socjalizm trzyma się mocno

Bez kategorii — 24.03.2011, 10:52

W sosnowieckim samorządzie – zamiast zajmować się sprawami publicznymi – prowadzone są dyskusje na temat płac, kosztów i zysków w poszczególnych branżach gospodarki. Od czasów transformacji w Polsce sporo się zmieniło, ale część zadań byłych komitetów miejskich partii wciąż pozostało w gestii odpowiednich wydziałów tychże komitetów, pracujących dzisiaj pod szyldem Urzędu Miejskiego. Niejednokrotnie można w samorządzie spotkać wciąż tych samych ludzi, którzy kiedyś byli etatowymi pracownikami PZPR. (Czytaj)

Spotkanie z Andrzejem Sośnierzem

Bez kategorii — 21.03.2011, 22:46

We wtorek 22.03. o godz. 17.00 w katowickim Klubie Marchołt przy ul. Warszawskiej 37 odbędzie się spotkanie poświęcone aktualnym problemom służby zdrowia, oraz prezentacji autorskiego programu reformy służby zdrowia przygotowanego przez posła Sośnierza. Przewidziany jest także czas na dyskusję.

Jan Strzelecki nie żyje

Bez kategorii — 21.03.2011, 11:11

Wczoraj, w wieku 93 lat zmarł Jan Strzelecki – od ponad 75 lat związany z IV Liceum im. St. Staszica w Sosnowcu – jako absolwent, drużynowy szkolnej drużyny harcerskiej, patron i propagator szkoły – jej tradycji i historii. Msza żałobna w intencji zmarłego odbędzie się w środę o godz. 10.00 w Katowicach w Parafii Przemienienia Pańskiego przy ul. Sokolskiej 12 (róg Mickiewicza). Pogrzeb i pochówek odbędzie się w Warszawie, gdzie w grobowcu rodzinnym spocznie ciało zmarłego.

Z Janem Strzeleckim zetknąłem się w latach osiemdziesiątych w Liceum Staszica. Prócz wspólnoty związanej ze szkołą, zarówno mnie, jak i grupę moich rówieśników połączyła z Janem Strzeleckim wspólna pasja i przywiązanie do łączących nas wartości, które stworzyły między nami międzypokoleniową więź. Tworząc na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Staszicu prawdziwą harcerską drużynę, której głównymi formami działania były harcerskie weekendowe biwaki, wycieczki, samodzielnie organizowane obozy z piecami budowanymi z gliny nad strumieniami i jeziorami, zimowiska, odkryliśmy po chwili, że mamy swoich „protoplastów” sprzed pół wieku. Co więcej, ci ludzie żyją i w wielu z nich tli się płomyk pamięci i harcerskiego ducha, a osobą jednoczącą tych ludzi jest Jan Strzelecki. Razem ze znajomymi, w tym szczególnie z moim przyjacielem Jarkiem Nowakiem, spotykaliśmy się od tego czasu wielokrotnie z Janem Strzeleckim, rozmawiając o życiu, historii i harcerstwie.

Chociaż znałem Jana Strzeleckiego jako starszego mężczyznę, to jednak w mojej pamięci zajmuje on miejsce pośród młodzieńczych towarzyszy wspólnych wycieczek, rajdów i wędrówek po lasach, górach i dolinach – w drodze przez życie – „w krótkich portkach i rogatych czapkach”.

Ciekawy projekt dla studentów!

Bez kategorii — 19.03.2011, 12:00

Akademia Liderów “Windsor”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym Akademia Liderów „Windsor”, organizowanym przez Stowarzyszenie Projekt Śląsk we współpracy z Biurem dr. Marka Migalskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, sponsorowanym przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Akademia Liderów „Windsor” (ALW) to elitarna szkoła konserwatystów. Projekt ten skierowany jest do studentów – młodych i odpowiedzialnych ludzi, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia, regionu i kraju. Termin zgłoszeń upływa w najbliższy piątek 25 marca! Więcej na stronie projektu.

W drodze po rozum do głowy

Bez kategorii — 17.03.2011, 22:48

Uczestniczyłem dzisiaj w posiedzeniu połączonych komisji zdrowia i budżetowej sosnowieckiej Rady Miasta w związku z omawianiem realizacji programu rodzin zastępczych, który współtworzyłem w poprzedniej kadencji. O realizacji programu jeszcze napiszę, ale chciałbym wpierw podzielić się opinią na temat sprawozdań finansowych miejskich placówek służby zdrowia, które dwa razy w roku są przedstawiane Radzie Miasta.

Obserwacja czy uczestnictwo w takiej ocenie jest dosyć dziwnym zjawiskiem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mechanicy samochodowi z całego miasta przygotowują sprawozdanie z wykonania planu, uzyskanej straty czy zysku i Rada Miasta debatuje nad takimi wynikami, dopytując się co i dlaczego mechanicy zrobili aby osiągnąć dochód lub zmniejszyć stratę. Albo wyobraźmy sobie piekarzy, dyrektorów supermarketów, zakładów hutniczych, mleczarni, producentów części samochodowych, drukarni itd. itd. Dlaczego piekarze, taksówkarze, budowlańcy, hutnicy czy krawcowe potrafią i mogą sprawozdawać swoje wyniki przed samymi sobą (i Urzędem Skarbowym), a niektórzy dyrektorzy sosnowieckich przychodni czy szpitali nie mogą? (Czytaj)

Zagłębiowska Organizacja Turystyczna

Bez kategorii — 14.03.2011, 8:29

Przesłałem do portalu sosnowiec.info.pl list w sprawie ZOT. Oto jego treść:

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego postuluje do władz samorządowych Sosnowca o utworzenie Zagłębiowskiej Organizacji Turystycznej (ZOT) – stowarzyszenia, którego celem byłaby promocja turystyczna naszego regionu. Ta ciekawa inicjatywa wymaga jednak moim zdaniem doprecyzowania szczegółów, aby można było ocenić jej wartość i sens. Bo pięknie brzmiące marketingowo hasła jak: „promocja”, „tożsamość”, „współpraca”, „znaczenie”, które czytamy, słyszymy i oglądamy codziennie w telewizji, internecie czy prasie mają swoje bardziej przyziemne odpowiedniki jak: „budżet”, „koszty”, „etaty”, „czynsz” itd. (Czytaj)

J. Kluzik-Rostkowska w Zagłębiu

Bez kategorii — 7.03.2011, 14:41

W najbliższy piątek – 11 marca o godz. 12.00 odbędzie się otwarte spotkanie z p. poseł Joanną Kluzik-Rostkowską w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieplaka 1c w Audytorium Maximum. Tematem przewodnim spotkania będą „Wyzwania polskiej polityki społecznej”, jakże istotne w kontekście toczącej się aktualnie dyskusji na temat OFE, wieku emerytalnego czy KRUS. Zapraszam!

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter