Pomoc dla TKOPD

Bez kategorii — 9.08.2010, 8:01

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka udzielający pomocy wielu mieszkańcom Sosnowca boryka się z problemami finansowymi. O sprawie pisze dzisiejszy serwis sosnowiec.info.pl Poniżej pełna treść pisma, jakie w tej sprawie skierowałem do Prezydenta Sosnowca.
********************************************************************

Sosnowiec, 27 lipca 2010 rok
Krzysztof Haładus
Przewodniczący Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Adopcji
oraz Opieki Zastępczej
dla Dzieci Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

Pan
Kazimierz Górski
Prezydent Miasta Sosnowca

W nawiązaniu do otrzymanej z MZZL informacji w sprawie czynszu dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz w wyniku dyskusji i ustaleń poczynionych podczas posiedzenia Komisji ds. Adopcji w dniu 16.06.2010 r. zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości udzielenia dotacji dla TKOPD pozwalającej na pokrycie różnicy czynszu pomiędzy aktualną stawką rynkową, a płaconą poprzednio przez tę organizację do MZZL.

Zarówno ustawa o współpracy z organizacjami pozarządowymi jak i przyjmowane przez Radę Miejską coroczne Programy współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obligują nas do udzielenia wsparcia takim organizacjom. Uwzględniając fakt, iż TKOPD pełni ważną rolę w systemie pomocy i opieki społecznej w Sosnowcu, utrzymując się przede wszystkim ze środków pochodzących spoza budżetu sosnowieckiego samorządu, zasadnym wydaje się udzielenie pomocy w kosztach utrzymania biura organizacji, o którym mowa na wstępie.

Krzysztof Haładus

Chce „pracować” w zespole

Bez kategorii — 2.08.2010, 11:18

Dylematy Janusza Palikota. (Źródło: www.nczas.com)

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter