Egipskie ciemności – interpelacja

Bez kategorii — 30.03.2010, 14:03

W dniu wczorajszym złożyłem interpelację w sprawie braku oświetlenia ulicznego w dzielnicy Pogoń.

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, między innymi ulic: Staropogońskiej, Litewskiej, Zamenhofa, Lotników proszę o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań w celu przywrócenia oświetlenia ulicznego, po zmroku w tym rejonie. Brak oświetlenia stwarza zagrożenie dla mieszkańców tego osiedla.

Krzysztof Haładus

O podwyżce prezydenta w TVS

Bez kategorii — 29.03.2010, 21:52

TVS zrealizowała fotoreportaż dotyczący podwyżki prezydenta – kliknij.

Z 5 na 7

Bez kategorii — 29.03.2010, 0:34

Podczas czwartkowej sesji wytknąłem jednemu z radnych lewicy, że zamiast narzekać i mówić, iż norma zajmowanej przez wnioskodawców powierzchni, pozwalająca ubiegać się o mieszkania komunalne, jest jego zdaniem zbyt mała, powinien po prostu złożyć projekt uchwały w tej sprawie, a nie biadolić i wylewać krokodyle łzy. Razem z radnymi z klubu PiS doszliśmy po sesji do wniosku, że sytuacja w ostatnim czasie zmieniła się na tyle, że również my możemy poprzeć zwiększenie progu powierzchniowego. Postanowiliśmy naszą decyzję wcielić w życie i w piątek złożyłem w biurze RM projekt uchwały w tej sprawie. Jeśli zostanie ona przyjęta przez RM, to znacznie poszerzy się liczba osób, które będą mogły się ubiegać o mieszkanie komunalne. (Czytaj)

Polityka mieszkaniowa i podwyżka prezydenta

Bez kategorii — 26.03.2010, 10:10

- to dwa tematy, które wywołały podczas wczorajszej sesji RM dość burzliwą polemikę. Krótkie opisy sesji zamieściły portale www.sosnowiec.info.pl oraz
e-sosnowiec.pl.

Zabierałem głos merytoryczny jeszcze w jednej sprawie, a mianowicie przy okazji sprawozdania z wykonania funduszu alkoholowego. Zaproponowałem aby przy kolejnej okazji, oprócz sprawozdania z wykonanych czynności i wydatkowanych kwot, pokusić się o przedstawienie możliwie twardych wskaźników, mogących obrazować efekty działań w kolejnych latach, takich jak np. liczba zgłaszających się do poradni odwykowych, liczba kończących pozytywnie prowadzone terapie, liczba przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu, liczba zatrzymań nieletnich będących pod wpływem alkoholu, ilość sprzedawanego w Sosnowcu alkoholu itp. Prezydent Łukawski pozytywnie odniósł się do tego wniosku, deklarując następnym razem uwzględnienie w sprawozdaniach takich wskaźników efektywności działań.

Co z pawilonami socjalnymi przy Hubala-Dobrzańskiego?

Bez kategorii — 22.03.2010, 13:04

Sosnowiec, 22marca 2010r
Krzysztof Haładus
Radny RM Sosnowca

Interpelacja międzysesyjna
Znak: PM/2/2010

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

W związku z uzyskanymi informacjami i planem zasiedlenia nowo wybudowanych lokali socjalnych przy ulicy Hubala –Dobrzańskiego do końca I kwartału bieżącego roku uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania i zweryfikowanie informacji:

1. Jak wygląda zaawansowanie zasiedlania – czy i ile lokali udało się zasiedlić do dnia dzisiejszego i kiedy przewidywana jest pełna realizacja? Jakie działania i czynności są aktualnie prowadzone w tej sprawie?
2. Czy prawdziwa jest informacja o zmianie oraz częściowej dewastacji zaprojektowanego i zamontowanego już systemu ogrzewania kontenerów socjalnych? Czy i jakie w związku z tym powstały straty i kto w takim przypadku ponosi za nie odpowiedzialność?

Krzysztof Haładus

Polityka mieszkaniowa – do trzech razy sztuka.

Bez kategorii — 19.03.2010, 0:53

Pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej po raz trzeci wchodzi projekt Polityki Mieszkaniowej Sosnowca. W sierpniu ubiegłego roku z porządku obrad projekt zszedł na wniosek radnych. Podczas ostatniej, lutowej sesji, wniosek o zdjęcie z porządku złożył Pan Prezydent. I ja głosowałem za zdjęciem z porządku ostatniej sesji, z kilku powodów. (Czytaj)

Historyczna debata czy kampania wyborcza?

Bez kategorii — 10.03.2010, 23:43

Grupa polityków SLD wyszła z inicjatywą promowania Edwarda Gierka. Cieszę się, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym nie rządzi Edward Gierek, bo pod jego rządami ktoś kto chciałby głośno mówić czy proponował uczyć w szkole na przykład o Katyniu czy prawach człowieka, tak jak dzisiaj politycy SLD – trafiłby w najlepszym razie do więzienia, na tzw. ścieżkę zdrowia – czyli pałowanie, które za podżeganiem Gierka zomowcy urządzali robotnikom z Radomia i Ursusa. Mając natomiast mniej szczęścia mógłby skończyć jak krakowski student Stanisław Pyjas – zamordowany w 1977 roku przez SB. To również za czasów jego rządów do naszej konstytucji wpisano wieczne braterstwo z ZSRR.
Natomiast jeśli dzisiaj ktoś chce promować Gierka w szkołach, a lista nazwisk pokrywa się z listami wyborczymi SLD, to nie mamy do czynienia z prawdą historyczną, tylko z propagandą wyborczą. (Czytaj)

Kogo dzisiaj obchodzi sprawiedliwość?

Bez kategorii — 5.03.2010, 19:55

Podczas ostatniej sesji Większość Rady Miejskiej przyjęła uchwałę komunalizującą 49% akcji Zagłębia Sosnowiec. Decyzja ta popierana była i oczekiwana przez dotychczasowego właściciela, ale także przez część kibiców i piłkarzy. Głosowałem przeciw tej uchwale będąc przekonany, że w dłuższej perspektywie, może ona przynieść więcej złego niż dobrego dla sportu, piłkarzy i większości mieszkańców Sosnowca. (Czytaj)

Program Wsparcia Rodzin Zastępczych przyjęty

Bez kategorii — 1.03.2010, 19:17

Podczas sesji 25 lutego Rada Miejska w Sosnowcu przyjęła Program Pozyskiwania i Wspierania Zawodowych i Niespokrewnionych Rodzin Zastępczych. Przyjęciu programu towarzyszyła też uchwała wprowadzająca kluczowy element wsparcia czyli dodatek finansowy dla rodzin niespokrewnionych w wysokości 900zł, a dla zawodowych w wysokości 500zł miesięcznie. Razem z ustawowymi należnościami będą to więc kwoty minimum około 1700zł na jedno dziecko miesięcznie, przy koszcie utrzymania w domu dziecka znacznie przekraczającym dwukrotność tej stawki.

Tym samym zakończył się kilkumiesięczny etap przygotowujący i stwarzający warunki dla pozyskania w Sosnowcu wystarczającej liczby kandydatów na zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze, które stanowią realną alternatywę dla opieki w domach dziecka.

Przed nami kolejny ważny etap – sprawdzian efektywności i skuteczności pracy ośrodków pozyskujących i szkolących kandydatów oraz gotowości do pełnienia funkcji rodzin zastępczych przez mieszkańców Sosnowca, przy względnie przyzwoitych kwotach finansowania opieki. Mam nadzieję, że Państwo wkrótce dostrzeżecie zarówno poszczególne elementy akcji promocyjnej jak i jej rezultaty. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę kampanię w takiej formie, w jakiej macie Państwo możliwości.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter