Czy Rada Miejska przyjmie budżet miasta na 2010r?

Bez kategorii — 30.12.2009, 2:21

Jak wiadomo w grudniu głosowanie na sesji zakończyło się remisem, który oznaczał odrzucenie propozycji budżetu Kazimierza Górskiego. Trudno zgadnąć co stanie się w styczniu, ale warto wskazać co musiałoby się stać, aby ewentualna decyzja pozytywna była uzasadniona merytorycznie. (Czytaj)

Na Boże Narodzenie

Bez kategorii — 24.12.2009, 14:03

Miłości, Radości i Pokoju w sercu.

Opinia o realizacji kontraktu przez Dyrektora Szpitala

Bez kategorii — 8.12.2009, 16:01

W dniu dzisiejszym przekazałem Panu Prezydentowi moją opinię dotyczącą wypełnienia kontraktu przez Dyrektora Swobodę. Oto ona:

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Uprzejmie dziękuję za uzupełniającą odpowiedź na interpelację dotyczącą kontraktu dyrektora szpitala z dnia 25.11.2009r i przekazanie w załączeniu pisma dyrektora.

Czuję się w obowiązku zwrócenia Panu Prezydentowi uwagi na to, iż przedstawione przez Pana Dyrektora Z. Swobodę dane oznaczają brak realizacji przez Dyrektora jedynego, wymiernego zadania postawionego mu w kontrakcie, zapisanego w par. 3 pkt. 10 kontraktu tj… (Czytaj)

Tunel

Bez kategorii — 5.12.2009, 0:14

Większość światowych mediów podało w ubiegłym tygodniu za Agencją Reutera informację o 53-letnim indyjskim wieśniaku, który przez czternaście lat kopał tunel o szerokości 4,2m w górze, oddzielającej drogę od wioski (przeczytaj depeszę). Tunel skrócił o kilka kilometrów drogę przejazdu pomiędzy wioską, w której mieszkał, a szosą, przy której musiał dotychczas zostawiać swoją ciężarówkę. Wieśniak stał się lokalnym bohaterem, bo z tunelu mogą korzystać inni mieszkańcy wioski, co również im skraca drogę. Dodatkowo depesza informuje, że władze nie widziały możliwości pomocy w jego pracy z młotem i dłutem w ręku.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na kolejny przejaw bezduszności lokalnej biurokracji, która potrzebną i zapewne dla machiny państwowej niewielką rzecz, zlekceważyła, doprowadzając człowieka do takiej determinacji.

Mnie zaś przychodzi też na myśl inna refleksja. A mianowicie: w jakim poczuciu ubezwłasnowolnienia i bezradności muszą żyć pozostali mieszkańcy tej wioski, skoro potrzebną im inwestycję, którą wspólnymi siłami mogli wykonać pewnie w miesiąc czasu, złożyli na barki jednego człowieka – biernie przyglądając się jego wysiłkowi i determinacji przez kilkanaście lat?!

Ta historia ma również morał dla nas – mieszkańców Sosnowca. Owszem – upominajmy się u władzy o zaspokojenie publicznych potrzeb, finansowanych przecież z naszych podatków. Kiedy jednak zasadnie brakuje środków na zaspokojenie wszystkich naszych lokalnych potrzeb, a leży to w zasięgu naszych możliwości, to nie rozkładajmy jedynie bezradnie rąk, narzekając na władzę lub czekając aż ktoś sobie o nas przypomni. Czasem można zbudować „swój tunel” bez oglądania się na innych.

Lepiej przy tym oczywiście mieć dobrych sąsiadów do pomocy – czego Państwu i sobie życzę!

Komisje RM w grudniu

Bez kategorii — 4.12.2009, 1:41

1 grudnia – Komisja Rozwoju M. godz. 15.15 s. 307
2 grudnia – Komisja Spraw Obyw. godz. 15.15 s. 307
3 grudnia – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
4 grudnia – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s. 307
7 grudnia – Komisja Oświaty godz. 15.15 s. 307
8 grudnia – Komisja Bezpieczeństwa godz. 15.15 s. 307
9 grudnia – Komisja Kultury godz. 15.15 s. 307
10 grudnia – Komisja Gosp.Kom. godz. 15.15 s. 307
11 grudnia – Komisja Rozw. Miasta godz. 15.15 s. 307
14 grudnia – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s. 307
22 grudnia – s e s j a RM godz. 10.00 s. 319

Mandat za psa bez smyczy

Bez kategorii — 2.12.2009, 21:23

Przekazano mi ostatnio informację, że na jednym z osiedli policjanci nałożyli mandat na wyprowadzającego psa, który był spuszczony ze smyczy, co oczywiście było bolesne i mało przyjemne dla ukaranego. Uchwalony przez RM we wrześniu br. regulamin utrzymania czystości i porządku nakłada na mieszkańców obowiązki i określa zasady korzystania z przestrzeni publicznej.
Osobiście uważałbym za właściwsze stosowanie zakazu spuszczania psów ras agresywnych, a w przypadku niewielkich psiaków – karanie jedynie wówczas, gdy atakowałyby lub obszczekiwały przechodniów. Opinie mogą być różne, ale przyjęty regulamin jest w tej sprawie niestety bardziej restrykcyjny i dość precyzyjny. Całość uchwały o porządku można przeczytać tutaj, a wyjątki dotyczące utrzymania psów – w dalszej części: (Czytaj)

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter