Refleksja na Dzień Wszystkich Świętych

Bez kategorii — 31.10.2009, 12:37

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny – to czas kiedy częściej zdarza nam się postawić pytanie – po co to WSZYSTKO?
„Gdzie jest sens, gdzie jest cel – jaki kres życia?” (…) i „Wszystko przemija, wszystko jest w ruchu, każda godzina jak garstka puchu…”.
„Dokąd idziemy i w jaką stronę, niosą uparcie nogi szalone, jak długo można …”
„A człowiek siadł, w zadumę wpadł … i nic nie odpowiada.”

I jest ciekawe i piękne w życiu – ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens. I jedną, jakże prostą tezę warto rozważyć. Pomimo swej trywialności bowiem uważam ją jednak za cenną i wartościową. Mam na myśli – przekazanie życia. Ale nie tylko i nie zawsze w wymiarze biologicznym. Ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. I kiedy odwiedzam groby swoich przodków i bliskich, to myślę też o swoim miejscu – jako pojedynczego ogniwa w tym łańcuchu życia.

6 godzin na komisji

Bez kategorii — 26.10.2009, 22:33

Ponad 6 godzin trwała dzisiejsza Komisja Rozwoju Miasta. Z konkretów ………..?

To znaczy mówiono dużo. O bezrobociu – że rośnie. O środowisku – że potrzeba ponad miliard na istotną poprawę jego stanu. O knajpie przy stadionie, że klub chce go prowadzić, ale najlepiej bezkosztowo. O ARL, że działa – a jej Prezes jest przekonany, że ARL jest podmiotem prywatnym.

Jeden wniosek nazwałbym pół-konstruktywnym. Komisja upoważniła Prezydenta do negocjacji ze Sportową Doliną w kwestii przejęcia wyciągów lub znalezienia prywatnego inwestora. Wstrzymałem się od głosu, bo jestem przeciwny przejmowaniu wyciągów przez miasto ale nie mam nic przeciwko temu, żeby Prezydent – reprezentujący właściciela terenu, włączył się w proces poszukiwania nowego inwestora.

O 21.00 nie starczyło już sił by omawiać plan inwestycyjny i korekty budżetowe.

Włącz się w opracowanie Programu Wsparcia Rodzin Zastępczych

Bez kategorii — 25.10.2009, 12:20

W ostatnią fazę prac projektowych wchodzi Program Wsparcia Rodzin Zastępczych w Sosnowcu. Program zajmuje 9 stron – w formie tabelarycznej, stąd trudno zamieścić go na moim blogu. Zainteresowanym mogę jednak przesłać jego tekst drogą mailową w pliku worda. Można go również uzyskać u osób koordynujących w UM jego opracowanie, jak również tam bezpośrednio zgłosić swoje uwagi i propozycje do 6 listopada br:

P. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Wydział Zdrowia: 32-296-0-701 zdrowie@um.sosnowiec.pl

P. Agnieszka Korpak – MOPS: 32-368-06-18, 32-368-06-26 mops.sosnowiec@poczta.internetdsl.pl

O rodzinach zastępczych w Wiadomościach Zagłębia na e-sosnowiec.pl

Bez kategorii — 23.10.2009, 7:45

O rodzinach zastępczych w rozmowie z Iloną Pawłowską – dziennikarką tygodnika Wiadomości Zagłębia.

Jak urząd z mieszkańcami w kulki pogrywa

Bez kategorii — 15.10.2009, 22:06

Ludzie słuchający Kazimierza Górskiego na spotkaniach wyborczych, czytający o nim w Kurierze Miejskim i oglądający go na bilbordach, ba nawet rozmawiający z nim bezpośrednio, mają wrażenie obcowania z ciepłym, dobrym gospodarzem. Za utrwalanie takiego wizerunku płacą zresztą z własnej kieszeni ponad milion rocznie, min. utrzymując Wydział Informacji UM, którego naczelnikiem jest szef kampanii wyborczej p. Górskiego. Gorzej kiedy przychodzi załatwić konkretną sprawę, gdzie z reguły słyszą, że nie ma problemu, będzie załatwione itp… po czym bardzo często okazuje się, że „sytuacja się skomplikowała, zmieniły się okoliczności, to nie jest takie proste” i tym podobne historie. (Czytaj)

Nie karanie – zmniejszy liczbę przestępstw?

Bez kategorii — 13.10.2009, 23:49

Jadąc samochodem usłyszałem w radiu o jakiejś inicjatywie środowisk proaborcyjnych, które postanowiły zwrócić uwagę nas wszystkich na występujące w ich przekonaniu zjawisko powszechności dokonywania aborcji. Zdaniem wypowiadającej się proaborcjonistki, nagminne łamanie prawa w ten sposób, jednoznacznie wskazuje na konieczność całkowitego zniesienia zakazu aborcji, dzięki czemu prawo nie będzie w ten sposób łamane.

Gdyby jednak uznać tę logikę, należałoby równocześnie zdepenalizować na przykład gwałty i kradzieże samochodów, których liczba prawdopodobnie znacznie przekracza ilość dokonywanych aborcji. Pomysł taki, oczywiście absurdalny, chociaż nie doprowadziłby wprawdzie do zmniejszenia liczby gwałtów i kradzieży jako takich, a prawdopodobnie wręcz przeciwnie, ale liczba przypadków łamania prawa z tego tytułu oczywście spadłaby przecież do zera. Kradnąc – nikt nie łamałby prawa, bo nie byłoby to prawem zakazane.

Logika niektórych ludzi czasami na prawdę powala na łopatki.

Interpelacja w sprawie kontraktu Dyrektora Szpitala

Bez kategorii — 13.10.2009, 10:23

Sosnowiec, 13 października 2009r
Krzysztof Haładus
Radny RM Sosnowca

Interpelacja międzysesyjna
Znak: PM/7/09

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do wglądu treści kontraktu Dyrektora Szpitala, związanego z powierzeniem mu tego stanowiska. Jednocześnie proszę o przedstawienie krótkiej opinii Pana Prezydenta, oceniającej stopień dotychczasowego wywiązania się p. Dyrektora z kontraktu i powierzonych zadań oraz informację czy w związku ze znaną sytuacją szpitala zamierza Pan przedłużyć zatrudnienie Pana Dyrektora na kolejny okres czasu.

Krzysztof Haładus

Posiedzenia komisji RM w październiku

Bez kategorii — 7.10.2009, 23:50

1 października – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
5 października – Komisja Oświaty godz. 15.15 p.wyj.
8 października – Komisja Gosp. Komun. godz. 15.15 s. 307
12 października – Komisja Rozwoju M. godz. 15.15 s. 307
13 października – Komisja Bezpiecz. godz. 15.15 s. 307
14 października – Komisja Kultury godz. 15.15 p.wyj.
15 października – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
16 października – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s. 307
20 października – Komisja Spraw Obyw. godz. 15.15 s. 307
22 października – Komisja ds. Adopcji godz. 15.15 s. 307
26 października – Komisja Rozwoju M. godz. 15.15 s. 307
27 października – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s. 307
28 października – Komisja Gosp.Kom. godz. 15.15 s. 307
29 października – s e s j a RM godz. 11.00 s. 319

Polityka mieszkaniowa

Bez kategorii — 2.10.2009, 9:58

Jeszcze niedawno dziwiliśmy się o co chodzi z tymi pustymi mieszkaniami na terenie wschodnich Niemiec? Jak to możliwe, że nie ma chętnych na mieszkania? Tymczasem wydaje się, że w naszym regionie już wkrótce może zaistnieć podobne zjawisko. Liczba mieszkańców spada, a powierzchni mieszkalnej stale przybywa. Oczywiście powiększamy powierzchnię przypadającą na każdego, ale proces ten ograniczony jest przez koszty utrzymania rosnącego metrażu.
Jednym z symptomów tego trendu jest chyba korekta cen i zwiększona podaż ofert dla studentów, o której pisze dzisiejsza GW.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter