O emisji obligacji

Bez kategorii — 28.08.2009, 14:10

33.000,- kosztowała podatników analiza ekonomiczna zamówiona przez Pana Prezydenta w związku planowaną emisją obligacji, sprowadzająca się w praktyce do rozpisania na raty, spłaty obligacji. Pan skarbnik wyjaśnił dodatkowo, że firma zewnętrzna ma zawsze inne spojrzenie i dzięki temu jest to cenne potwierdzenie własnych przemyśleń i wiedzy na ten temat, a podobne analizy podatnicy finansowali także przy poprzednich emisjach. Powtórnie przywołał też bliżej nieokreślone „zasady etyczne”, które były przyczyną nie udzielenia odpowiedzi od razu na komisji, wyrażając też pretensje, że mój wpis rzucił na niego jakieś podejrzenia. Ja muszę z przykrością przyznać, że w istocie, nie tylko że podejrzewam Pana skarbnika i Prezydenta o coś bliżej nieokreślonego, ale stawiam zarzut, że zamawiając ekspertyzy i opracowania, które nie są niezbędne – działają w sposób niegospodarny powierzonymi im przez mieszkańców środkami.

Przy tej okazji główny argument, dla którego nie poparłem emisji obligacji. Otóż uważam, że ewentualne zaciągnięcie długu przez gminę powinno nastąpić jedynie w przypadku inwestycji, której celem będzie istotna poprawa funkcjonowania pewnego segmentu miasta – związana z uruchomieniem nowych możliwości dla mieszkańców. Mogłaby to by być np. budowa ważnego mostu, jakiejś drogi uruchamiającej nowe tereny, uzbrojenia terenu itp. – przynosząca wyliczalne w określonym czasie korzyści ekonomiczne lub znaczną poprawę jakości życia dla mieszkańców.

Planowana emisja rozejdzie się natomiast na remonty w roku przyszłym, których będziemy mieli wysyp w roku wyborczym, a które powinny być finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych i bieżących przychodów, a której kosztem będzie brak możliwości istotnych inwestycji, w tym z dofinansowaniem zewnętrznym, w dalszym okresie czasu.

Gentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach

Bez kategorii — 26.08.2009, 9:24

We wtorek podczas Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu renomowana instytucja finansowa przedstawiła przygotowaną na zlecenie Prezydenta Górskiego analizę dotyczącą emisji obligacji. Treść tej analizy sprowadzała się do wyliczenia, przez ile lat gmina będzie spłacać określoną kwotę obligacji, przy założeniu utrzymania w przyszłości wolnych środków, na poziomie lat poprzednich i określonego oprocentowania obligacji.

Jest to typowe zadanie dla gimnazjalisty na lekcjach matematyki, ewentualnie podstaw przedsiębiorczości. Kiedy zadałem Panu skarbnikowi pytanie: czego nowego dowiedział się dzięki tej analizie, czego nie wiedziałby, praktycznie bez zaglądania do żadnych dokumentów oraz ile kosztowała podatników ta specjalistyczna analiza, bardzo grzecznie odpowiedział mi że: „zasady kultury wzbraniają mu udzielenia odpowiedzi podczas komisji, w obecności Prezesa Renomowanej Firmy Finansowej” i że „może mi prywatnie odpowiedzieć po komisji”.

Jako radnego nie może mnie jednak satysfakcjonować proponowana forma „prywatnej odpowiedzi” w tej sprawie. Wprawdzie „gentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach” – ale może to mieć miejsce wówczas, kiedy „nie rozmawiają” o swoich pieniądzach. Póki co zarządzamy w tej kwestii pieniędzmi wszystkich Sosnowiczan i nie podzielam opinii Pana Skarbnika, aby jawność w tej sprawie mogła łamać jakieś zasady kultury. W związku z czym zamierzam ponowić pytanie na sesji Rady Miejskiej.

Polityka mieszkaniowa gminy

Bez kategorii — 23.08.2009, 15:34

W Radzie Miejskiej omawiany jest projekt uchwały, przygotowany na zlecenie Prezydenta, dotyczący polityki mieszkaniowej gminy. Projekt liczy 52 strony i póki co nie jest niestety dostępny na stronie internetowej UM. Zainteresowanym mogę przesłać go w pliku pdf, po wysłaniu do mnie maila – krzysztof@haladus.pl

Przygotowałem jednostronicowy projekt alternatywny, który zamierzam przedstawić na komisji RM w poniedziałek 24 sierpnia wraz z wprowadzeniem. Sądzę, że Państwa zainteresuje. Proszę o ewentualne uwagi. (Czytaj)

Podwyżki norm zużycia wody w zasobach komunalnych

Bez kategorii — 10.08.2009, 22:20

MZZL wprowadził od 1 sierpnia znacznie wyższe ryczałty za wodę dla mieszkań komunalnych, w których nie ma liczników. Zasadność tej decyzji potwierdza chociażby list do redakcji portalu sosnowiecfakty.pl, w którym co prawda autor listu wyraża swoje oburzenie ale … deklaruje, że od września założy u siebie licznik! I o to właśnie chodzi.

Popieram w całości tę decyzję, a nawet będę postulował dalsze działania zmierzające do rozliczania różnic pomiędzy licznikami głównymi na budynku a licznikami w mieszkaniach – wyłącznie na mieszkania bez liczników. Funkcjonujące dzisiaj zasady rozliczania różnic na osoby mające założony licznik są według mnie niesprawiedliwe. Należy jedynie z wyprzedzeniem poinformować mieszkańców o planowanej zmianie, tak by mieli około pół roku czasu na zamontowanie liczników.

Komisje RM w sierpniu 2009

Bez kategorii — 3.08.2009, 8:04

17 sierpnia – Komisja Oświaty godz. 15.15 s.307
18 sierpnia – Komisja Bezpieczeństwa
wspólnie z Kom. Spraw Obyw. godz. 1515 s.307
19 sierpnia – Komisja Kultury godz. 15.15 p.wyj.
20 sierpnia – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s.307
21 sierpnia – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s.307
24 sierpnia – Komisja Rozwoju Miasta godz. 15.15 s.307
25 sierpnia – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s.307
25 sierpnia – Kolegium Rady ok. godz. 17.00 s.307
26 sierpnia – Komisja Gosp. Komun. godz. 15.15 s.307
27 sierpnia – Sesja RM godz. 11.00 s.319
31 sierpnia – Komisja ds. Adopcji godz. 15.15 s.307

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter