Popieram jak najszybsze zagospodarowanie Placu Papieskiego

Bez kategorii — 19.06.2009, 9:10

Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że popieram jak najszybsze zagospodarowanie Placu Papieskiego i sfinansowanie tego z budżetu miasta. Uważam natomiast za chybiony sam projekt barki – podestu dla pomnika czy też sceny, jak się ją zamiennie określa.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że wbrew wyrażanym sugestiom, nadziejom i opiniom, budowla ta nie zastąpi wynajmowanej każdorazowo sceny, którą stanowi przede wszystkim konstrukcja zadaszenia, chroniącego przed deszczem i służącego dla montażu oświetlenia sceny, a które nie jest elementem projektu barki. Te koszty nadal trzeba będzie każdorazowo ponosić, a w dodatku raz ustalone rozmiary sceny utrudnią dostosowywanie wielkości zamawianych konstrukcji, do potrzeb takiej czy innej imprezy. Aspekt ekonomiczny również jest widoczny przy porównaniu jednorazowego kosztu wynajęcia sceny – ok. 20 tys. z rocznym kosztem odsetek od obligacji od kwoty 3mln (budowa samej barki), które to koszty wynoszą około 150 tys. – czyli równowartość siedmiu wypożyczeń sceny, którą i tak trzeba wypożyczyć.

Trochę szkoda, że przeprowadzona w kościołach cenna inicjatywa zbierania podpisów poparcia dla inwestycji zagospodarowania placu nie precyzowała o które elementy chodzi, ani też nie przedstawiała żadnej alternatywy dla obiektu barki – na przykład „Centrum Kultury i Myśli Jana Pawła II”.

Ile kosztują Cię sosnowieckie kluby?

Bez kategorii — 11.06.2009, 9:14

1,2 miliona złotych wydatkowano na halę sportową przy ul. Żeromskiego w 2008 roku. 4,4 miliona na lodowisko, a 6,9 miliona na stadion piłkarski. Na środowej Komisji Kultury Sportu i Rekreacji RM rozpoczęliśmy wreszcie omawianie rzeczywistych transferów pieniędzy podatników, dokonywanych za pośrednictwem budżetu gminy, na utrzymanie przemysłu rozrywkowo-sportowego w Sosnowcu. (Czytaj)

Wybory za nami

Bez kategorii — 7.06.2009, 23:11

Cieszy mnie zdecydowane zwycęstwo w Polsce obydwu partii, sytuujących się po prawej stronie sceny politycznej. Cieszy bardzo dobry wynik PiS, z którego kandydowałem do samorządu i w którego klubie sosnowieckiej Rady Miejskiej działam.

Dla Sosnowiczan istotna będzie również frekwencja i decyzja jaką mieszkańcy naszego miasta wyrazili w tzw. Referendum Śmieciowym. A najbardziej interesującym i oczekiwanym dla nas będzie doprowadzenie do poprawy porządku w mieście – bez względu na wynik referendum!

Komisje RM w czerwcu 2009

Bez kategorii — 4.06.2009, 12:32

01 czerwca – Komisja Oświaty godz. 15.15 s. 307
02 czerwca – Komisja Spraw Obyw. godz. 15.15 s. 307
03 czerwca – Komisja ds. Adopcji… godz. 15.15 s. 307
04 czerwca – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
05 czerwca – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s. 307
08 czerwca – Komisja Rozwoju Miasta godz. 15.15 s. 307
09 czerwca – Komisja Bezpieczeństwa godz. 1515 p. wyj.
10 czerwca – Komisja Kultury godz. 15.15 s. 307
15 czerwca – Komisja Oświaty godz. 15.15 s. 307
16 czerwca – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s. 307
16 czerwca – Kolegium RM ok. godz. 17.00 s. 307
17 czerwca – Komisja Gosp.Kom. godz. 15.15 p.wyj.
18 czerwca – s e s j a RM godz. 11.00 s. 319
25 czerwca – Komisja Gosp.Kom. godz. 1515 s. 307

W posiedzeniach Sesji i Komisji Rady Miasta mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. O tematykę poszczególnych posiedzeń można pytać na bieżąco w biurze Rady Miasta tel. 32-296-05-14

Ściśle tajne?

Bez kategorii — 4.06.2009, 9:45

W lutym radni mieli oceniać współpracę miasta z klubami. Na komisję nie przygotowano materiałów zawierających rzeczywistą wartość pomocy miasta dla klubów. Ówczesny przewodniczący komisji Maciej Adamiec zadeklarował, że dopilnuje aby materiał i temat pojawił się na komisji w kwietniu, przy czym obecny na posiedzeniu w lutym Dyrektor MOSiR gotów był sporządzić zestawienie z grubsza od ręki – ad hoc po komisji. Maciej Adamiec zrezygnował z pełnienia funkcji i swojej deklaracji nie wypełnił.

W kwietniu upomniałem się o informację i zajęcie się tematem, zgłaszając wniosek o przedstawienie wartości tej pomocy w odniesieniu do dziesięciu klubów, wobec których ta wartość jest największa. Radni przegłosowali ten wniosek i ustalili zajęcie się sprawą na komisji 10 czerwca. Do tego terminu pozostał już tydzień – a Prezydent nie zdążył jeszcze przekazać radnym zestawienia. Czyżby i te informacje były objęte ochroną danych osobowych, albo też zawierały tajemnice wagi państwowej?

Czy też radni otrzymają je na godzinę przed rozpoczęciem komisji, co jest stosowaną czasami praktyką i skutecznie utrudnia, a czasem uniemożliwia zapoznanie się z materiałem przed komisją, nie mówiąc o jakiejkolwiek weryfikacji, zastanowieniu się, porównaniu z innymi gminami, obowiązującymi przepisami itd.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter