Czy możliwa jest upadłość MZBM?

Bez kategorii — 30.05.2009, 18:21

W związku z finansową klapą prowadzonej inwestycji Rudna I, przez gminną MZBM TBS sp z oo, złożyłem w piątek następującą interpelację:

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z prośbą o przedstawienie opinii prawnej – czy gmina Sosnowiec może nie udzielić dofinansowania dla MZM TBS sp z o.o., co może doprowadzić do upadłości spółki?

Proszę również o przedstawienie krótkiej analizy odpowiadającej na pytanie czy w wyniku upadłości MZBM TBS sp z o.o. możliwy jest pozytywny scenariusz, polegający na zasiedleniu wybudowanych mieszkań maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od chwili obecnej.

Ewentualna likwidacja spółki nie powinna pociągnąć za sobą likwidacji szeregowych – usługowych miejsc pracy, a jedynie zarządu i dyrekcji oraz uwolnić gminę od zbędnych instytucji.

Proszę o wsparcie dla sali koncertowej

Bez kategorii — 26.05.2009, 18:38

Jeśli chcesz realnie przyczynić się do budowy sali koncertowej przy Szkole Muzycznej w Sosnowcu to proszę:

1. Klikając tu – wejdź na stronę ministerstwa i przczytaj opis dotyczący budowy sali pod liczbą porządkową 32.

2.Klikając tu – wejdź na kolejną stronę i znajdź w tekście na stronie link do formularza zgłaszania uwag.

3. Wypełnij go u siebie na komputerze wyrażając swe poparcie z uzasadnieniem (nie drukuj).

4. Wyślij wypełniony plik jako załącznik na adres: poiis@mrr.gov.pl

Trochę skomplikowane ale da się zrobić, ja w każdym razie swój formularz wysłałem. Teraz liczę na Państwa!

Szczegółowa informacja również na stronie urzędu miejskiego.

Zamienił stryjek siekierkę na kijek

Bez kategorii — 20.05.2009, 20:00

Kiedy Prezydent nie przedłużył umowy na zarządzanie szpitalem pod koniec 2007 roku, motywował to zbyt dużymi wymaganiami finansowymi, stawianymi przez dyrektora Stępniaka. „Rozbijało” się ponoć o dodatkową kwotę 2 tys. miesięcznie czyli 24 tysiące rocznie. W rezultacie prezydent powołał dyrektora Sowbodę, który miał naprawić sytuację szpitali.

Za rok 2007 łączne straty obydwu szpitali wynosiły około 2-3miliony złotych, przy czym wyniki finansowe szpitala numer 3, któremu szefował od kilku lat p. Stępniak były coraz lepsze. Od kiedy zarządza dyrektor Swoboda, za rok 2008 mówi się o 4 milionach straty, a na 2009 dyrektor planuje stratę na poziomie 7 milionów. Wszystko to są kwoty szacunkowe, bo próba uzyskania wiarygodnych danych nie jest łatwa.

Chyba jednak warto było wydać te 24 tysiące więcej, by dzisiaj zaoszczędzić dziesiątki milionów złotych! Wygląda na to, że chytry dwa razy traci. Niestety na złych decyzjach prezydenta tracą wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

Edukacyjna szansa

Bez kategorii — 16.05.2009, 10:33

Dla wszystkich, którzy nie wierzą, że do niepublicznych szkół mogą chodzić również dzieci przeciętnie sytuowanych czy nawet biednych rodziców.
Dla wszystkich, którzy nie wierzą, że zaprzestanie prowadzenia szkoły przez gminę to szansa na jej rozkwit.
Dla wszystkich, którzy nie wierzą, że wolny rynek w edukacji to szansa dla dzieci na dobrą szkołę.

Czytaj artykuł o szkole z bardzo daleka – z krańców naszego miasta.

Instytut Kultury i Myśli Jana Pawła II

Bez kategorii — 15.05.2009, 8:35

Na portalu sosnowiec.info.pl artykuł opisujący mój konstruktywny wniosek, dotyczący budowy tzw. barki.
Gwoli uzupełnienia dodam, że niemal identyczny wniosek złożyłem Prezydentowi i Radnym przed ponad rokiem, proponując jego przyjęcie i przedstawienie po ewentualnych modyfikacjach jako wspólnej propozycji. Mniej lub bardziej świadome działania forsujących inwestycję barki, zmierzające do tworzenia w społeczeństwie podziałów z wykorzystaniem osoby Ojca Świętego przy tej okazji i kreowanie negatywnych postaw wobec wspólnoty katolickiej jest moim zdaniem, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.
Kwota 3 milionów złotych wystarczyłaby na przygotowanie i zagospodarowanie placu wokół, a drugie tyle, zebrane z dobrowolnych wpłat pokryłoby koszt budowy obiektu o powierzchni 1000m2. Gospodarowany i prowadzony przez wspólnotę duchownych bądź świeckich obiekt „Instytutu Kultury i Myśli Jana Pawła II” pełniłby tę rolę promieniowania wartościami, uosabianymi przez Ojca Świętego, której nie będzie w stanie zrealizować 300m3 żelbetu, wylanego choćby w najwymyślniejszym kształcie.

Żale dyrektora na NFZ

Bez kategorii — 13.05.2009, 10:07

Dyrektor sosnowieckiego szpitala informuje obecnie, że NFZ nie podpisuje z sosnowieckim szpitalem kontraktu na miarę możliwości, jakie posiada nasz szpital. Czy winny jest NFZ, czy też z różnych, w większości obiektywnych, przyczyn nie ma zapotrzebowania na taką ilość usług szpitalnych w Sosnowcu? Poniżej moja opinia, wyrażona na Komisji Zdrowia RM w lutym 2008 roku, bazująca na precyzyjnych danych liczbowych i powszechnie obserwowanych tendencjach, występujących w służbie zdowia. Czy biorąc te tendencje pod uwagę, prowadzone działania restrukturyzacyjne i olbrzymie inwestycje gminy mają racjonalne uzasadnienie? Czy warto, wbrew malejącemu zapotrzebowaniu, na siłę rozbudowywać, a nawet tylko utrzymywać nadmierną, kosztowną bazę? Czy gdyby to dotyczyło pieniędzy prywatnych, decyzje podejmowane byłyby równie beztrosko, jak w przypadku naszych wspólnych środków? Oto moja wypowiedź:

„Stopień wykorzystania łóżek w sosnowieckich szpitalach (…) spada z roku na rok, w ciągu ostatnich trzech lat średnio o około 2% rocznie i wynosi aktualnie 60% (w trójce) – 66% (w jedynce). Zakładając utrzymanie się takiej tendencji, w ciągu 5 lat może nastąpić spadek wykorzystania łóżek do 50% w każdym ze szpitali. Jest to wariant jak najbardziej realny w sytuacji wzrostu konkurencji na rynku i dynamicznego wzrostu liczby podmiotów prywatnych (…). Oznacza to brak ekonomicznego uzasadnienia istnienia dla jednego z budynków (…) i że brak jest jakichkolwiek przesłanek ekonomicznych dla utrzymywania dotychczasowej liczby łóżek łącznie w szpitalach numer 1 i 3, nie mówiąc o ich zwiększaniu.”

Wolny rynek w edukacji

Bez kategorii — 11.05.2009, 12:12

Podobno mamy w Polsce kapitalizm, a rządzi w Polsce partia liberalna. Oto zatem próbka kapitalizmu w Sosnowcu, co najlepiej widać w wynikach głosowania podczas ostatniej sesji Rady Miasta z 23 kwietnia 2009 roku: (Czytaj)

Kazimierz Wielki

Bez kategorii — 9.05.2009, 23:21

Jednym z największych zaniedbań wykonania ubiegłorocznego budżetu przez Prezydenta Górskiego była skandalicznie niska realizacja wydatków na inwestycje drogowe. To że drogi łączące ludzi są ważnym elementem rozwoju wiedzieli doskonale władcy, odkąd tylko sięgamy wzrokiem w historię ludzkości. To wzdłuż rzek i wybrzeży morskich, stanowiących w starożytności główne szlaki transportowe, rozkwitały cywilizacje, lokowały się miasta, z których następnie rodziły się imperia. Budowa, i utrzymanie dróg lądowych stanowiły podstawę rozwoju i funkcjonowania społeczeństw. Problem jednak w tym, że władza, zwłaszcza demokratyczna, nie przekazuje wiedzy z pokolenia na pokolenie. Ludzie obejmują stanowiska i są lepiej lub gorzej przygotowani do ich sprawowania. Niestety co dla Kazimierza Wielkiego było oczywiste już w XIV, Kazimierz Górski musi na nowo odkryć w wieku XXI… (Czytaj)

„Zrezygnować z kosztownej barki”

Bez kategorii — 8.05.2009, 22:21

Na portalu e-sosnowiec.pl artykuł na temat budowy monumentalnej budowli barki–sceny–pomnika na Placu Papieskim, forsowanej przez Prezydenta Górskiego wbrew stanowisku większości Rady Miasta, zawierający moją ocenę.

W sobotnich aktualnościach o godz. 18.00 na TVP-INFO prawdopodobnie również moja wypowiedź dla telewizji w tej sprawie.

A dla odwiedzających moją stronę warto przypomnieć wpis z 31.12.2008, w którym napisałem między innymi: „zrezygnować z kosztownej barki”.

Licencje taksówkowe

Bez kategorii — 7.05.2009, 10:02

Na portalu sosnowiec.info.pl ukazał się artykuł w sprawie licencji na taksówki, który zawiera moją wypowiedź w tej kwestii.

Następna strona »
 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter