Komisje RM w maju

Bez kategorii — 30.04.2009, 16:42

4 maja – Komisja Oświaty godz. 15.15 p.wyj.
5 maja – Komisja Spraw Obyw. godz. 15.15 s.307
6 maja – Komisja Kultury godz. 15.15 s.307
7 maja – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s.307
12 maja – Komisja Bezpieczeństwa godz. 15.15 s.307
13 maja – Komisja Kultury godz. 15.15 p.wyj.
14 maja – Komisja Gosp. Kom. + Rozwoju Miasta godz. 15.15 s.307
15 maja – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s.307
18 maja – Komisja Oświaty godz. 15.15 s.307
19 maja – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s.307
19 maja – Kolegium RM ok. godz. 17.00 s.307
21 maja – s e s j a RM godz. 11.30 s.319
25 maja – Komisja ds. Adopcji… godz. 15.15 s. 307
28 maja – Komisja Gosp. Komun. godz. 15.15 s.307

W posiedzeniach Sesji i Komisji Rady Miasta mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. O tematykę poszczególnych posiedzeń można pytać na bieżąco w biurze Rady Miasta tel. 32-296-05-14

Można zarobić 130zł w jeden dzień

Bez kategorii — 29.04.2009, 15:26

7 czerwca wraz z wyborami do europarlamentu odbędzie się w naszym mieście tzw. referendum śmieciowe. Za pracę w komisji referendalnej członkowie komisji otrzymają wynagrodzenie ok. 130zł. Aby zostać członkiem komisji osoby pełnoletnie mogą zgłosić się w dniu jutrzejszym (czwartek 30.04) lub w poniedziałek (4.05) w godzinach 10.00-17.00 do biura poselskiego Poseł Ewy Malik przy ul. Kościelnej tel. 32-7851703 i osobiście zapisać się do komisji. Proszę o przekazanie tej informacji i rozpropagowanie wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Dzisiaj o Stadionie Ludowym

Bez kategorii — 29.04.2009, 13:02

Na portalu e-sosnowiec.pl ukazał się artykuł na temat Stadionu Ludowego, w którym zacytowane są moje opinie w tym temacie. Zachęcam do zapoznania się.

Deja vu

Bez kategorii — 27.04.2009, 22:27

W poniedziałek na portalu www.sosnowiec.info.pl ukazał się artykuł nawiązujący do obecnej sytuacji sosnowieckiego szpitala. Warto w tym kontekście przeczytać również moją wypowiedź z sesji 29 maja 2008 roku:(!)

„Radny K.Haładus wraził zadowolenie z wypowiedzi końcowej dyrektora, że szpitale
mogą przynosić zyski i stwierdził, że jest to oczywisty fakt. Jego potwierdzeniem jest to, że jeżeli tylko zaoferuje się zespołowi lekarzy przejęcie takiego szpitala, to natychmiast znajdują się chętni i jest to dowód na to, że szpitale mogą przynosić zyski. Dodał, że niech nie przynoszą zysków, ale chociaż nie generują strat… (Czytaj)

Sprawozdania z Instytucji Kultury nadal bez merytorycznego wyjaśnienia

Bez kategorii — 18.04.2009, 13:44

Prezydent Górski udzielił w dniu wczorajszym odpowiedzi na moją interpelację w sprawie niejasności w sprawozdaniach z instytucji kultury, w której podnosi cztery kwestie:
1. Terminy składania sprawozdań. Do 31 marca sporządzenie bilansu wg ustawy o rachunkowości. Do 28 lutego przedstawienie sprawozdania Prezydentowi, które ten ma obowiązek przekazać RM w otrzymanej formie do 20 marca.
2. Prezydent wyraża pogląd, że najistotniejszą dla Radnych winna być ta część informacji, która opisuje wykorzystanie udzielonej z budżetu miasta dotacji.
3. Ustawa nie daje Radzie Miasta kompetencji do podejmowania uchwały co do zakresu i formy sprawozdania.
4. Różnice pomiędzy instytucjami w części dotyczącej stanu funduszu obrotowego wynikły z różnej interpretacji przez Gł. Księgowe naszych oczekiwań co do tego pojęcia, co nie znaczy, że mamy do czynienia z błędnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Ponieważ wyjaśnienia mają bardzo specjalistyczny charakter jestem gotów zorganizować Panu Radnemu spotkanie z Gł. Księgowymi instytucji kultury aby uzyskał Pan z pierwszej ręki wszystkie niezbędne wyjaśnienia.

W tej sprawie sformułowałem pismo do P. Prezydenta, które przesłałem internetem w dniu dzisiejszym, a w formie pisemnej złożę je w poniedziałek. Oto jego treść: (Czytaj)

Ustawa o rodzicielstwie zastępczym

Bez kategorii — 11.04.2009, 10:32

W Wielką Sobotę ciekawy tekst w DZ na temat ustawy o rodzicielstwie zastępczym. Trochę wprawdzie nie zrozumiałe dla mnie jest, dlaczego Ministerstwo chce zacząć pisać projekt ustawy na podstawie założeń rządowych, podczas gdy sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pracuje nad istniejącym poselskim projektem ustawy o rodzinnej opiece zastępczej (druk sejmowy nr 628). To nie jest chyba najkrótsza droga do przyjęcia popieranych przez wszystkich zmian w opiece nad dziećmi poza rodzinami naturalnymi. Mam też nadzieję, że proponowane przez sosnowiecką Radę Miasta rozwiązanie zostanie uwzględnione w finalnej wersji ustawy, po wcześniejszym przyjęciu proponowanej przez nas poprawki do ustawy o pomocy społecznej, co może wspomóc i przyspieszyć rozwój rodzicielstwa zastępczego – o co najmniej pół roku, o ile nie więcej – w zależności od sprawności prowadzonych przez parlament prac.

Alleluja

Bez kategorii — 10.04.2009, 12:10

Chwała Panu – stwórcy wszechrzeczy. Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nas na krzyżu. Oby Ziemia była nam bezpiecznym domem, a wokół otaczali nas bliscy i przyjaciele. Z okazji Świąt Wielkanocnych – życzenia dla wszystkich odwiedzających tę stronę!

Krzysztof Haładus

Niejasności w sprawozdaniach instytucji kultury

Bez kategorii — 10.04.2009, 11:57

W środę złożyłem interpelację w sprawie korekt bądź uzupełnień w przedstawionych radnym sprawozdaniach z instytucji kultury za 2008r, będących elementem projektu uchwały absolutoryjnej dla Prezydenta Miasta. (Czytaj)

Ile mieszkańcy płacą na utrzymanie zawodników i trenerów?

Bez kategorii — 9.04.2009, 9:08

Podczas wczorajszej Komisji RM radni przyjęli sformułowany przeze mnie ponownie w dniu wczorajszym wniosek do Prezydenta, zgłoszony pierwotnie na komisji w lutym br. Przewodniczący Komisji zobowiązał się wówczas do wprowadzenia tematu na komisję kwietniową, bez konieczności głosowania wniosku. Niestety w międzyczasie podał się do dymisji i ze swego zobowiązania nie wywiązał się. Oto treść wniosku przyjętego wczoraj przez komisję:

Komisja Kultury Sportu i Rekreacji RM zwraca się do Prezydenta o przygotowanie i przedstawienie na komisji w czerwcu 2009r. informacji dotyczącej pomocy dla sosnowieckich klubów sportowych. W szczególności prosimy o podanie wartości wszystkich form pomocy dla poszczególnych klubów sportowych z podziałem na koszty bieżącego utrzymania udostępnionych obiektów, kosztów inwestycji, wartości stypendiów, pomocy materialnej, kosztów osobowych i innych, w poszczególnych latach 2004-2008. Informację prosimy przygotować w odniesieniu do 10 klubów dla których wartość tej pomocy była największa.

Prezydent Górski odmówił

Bez kategorii — 8.04.2009, 10:39

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta (KR RM) analizy procedur przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych, w okresie 2006-2008 komisja zwróciła się do Prezydenta między innymi o następujące informacje… (Czytaj)

Następna strona »
 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter