Tereny gminne pod budownictwo mieszkaniowe przygotowywane do sprzedaży – stan na styczeń 2009

Bez kategorii — 30.01.2009, 1:18

W Sosnowcu odczuwany jest deficyt terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Od początku swojej kadencji staram się przekonać Pana Prezydenta, kolegów radnych i pracowników odpowiedzialnych za obrót nieruchomościami, że gmina powinna dążyć do zmiany tego stanu rzeczy. Efektem bowiem braku terenów pod budownictwo jest ucieczka ludzi z naszego miasta, którzy nie mogą znaleźć tutaj dla siebie miejsca.

Budownictwo jednorodzinne jest również najtańszym sposobem powiększenia zasobu lokalowego w naszym mieście. To właśnie budowa tzw. systemem gospodarczym daje największy wskaźnik przyrostu powierzchni do ceny.

Poniżej publikuję kompletny materiał przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, obrazujący stan i plany przygotowywania i sprzedaży gruntów przez naszą gminę. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM w Sosnowcu (tel. 296 0 447) oraz śledzenia na bieżąco pojawiających się ogłoszeń o przetargach na grunty gminne. (Czytaj)

Miasta aglomeracji rezygnują z tramwajów

Bez kategorii — 28.01.2009, 11:41

Gliwice, Będzin i Ruda Śląska, to miasta naszej aglomeracji, które w różnej formie rozważają możliwość rezygnacji z komunikacji tramwajowej na swoim terenie. O sytuacji w Gliwicach pisze w dzisiejszym artykule Gazeta Wyborcza.

W Sosnowcu Panu Prezydentowi brakowało jak dotychczas odwagi aby spojrzeć na problem rozsądnie i poddać tę kwestię pod RZETELNĄ konsultację społeczną. RZETELNĄ to znaczy bez nacisków i wywierania presji. Zawierającą wszystkie za i przeciw – bez emocji i gry politycznej, przedstawiającą uczciwie fakty i koszty, dotyczące komunikacji zbiorowej w naszym mieście………………. (Czytaj)

O basenie na sosnowieckim portalu

Bez kategorii — 26.01.2009, 12:01

Temat basenu przy ul. Żeromskiego opisał również sosnowiecki portal. Kliknij na:

e-sosnowiec.pl

Komisje RM w lutym

Bez kategorii — 26.01.2009, 11:47

Nie każdy wie, że może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Dla osób zainteresowanych pracą samorządu, powinno to być ciekawe doświadczenie. Oto terminarz pracy komisji RM Sosnowca w lutym. Przed przyjściem warto ewentualnie upewnić się czy nie zaszła jakaś zmiana, co sporadycznie się zdarza – wykonując telefon do biura RM (296 0 514).

29 stycznia odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie – Komisja Gosp. Komunalnej wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa godz. 15.15 s.307

T E R M I N A R Z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2009 r.
*********************************************************
2 lutego – Komisja Oświaty godz. 15.15 s. 307
3 lutego – Komisja Statutowa godz. 15.15 s. 307
5 lutego – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
10 lutego – Komisja Bezpieczeństwa + kultury 11 lutego – Komisja Kultury godz. 15.15 s. 307
12 lutego – Komisja Gosp. Komun. godz. 15.15 s. 307
16 lutego – Komisja Oświaty godz. 15.15 s. 307
17 lutego – Komisja Spraw Obyw. godz. 15.15 s. 307
19 lutego – Komisja Zdrowia godz. 15.15 s. 307
20 lutego – Komisja Rewizyjna godz. 15.15 s. 307
23 lutego – Komisja Rozwoju M. godz. 15.15 s. 307
24 lutego – Komisja Budżetowa godz. 15.15 s. 307
26 lutego – s e s j a RM godz. 11.00 s. 319
27 lutego – Komisja Gosp. Komun. godz. 15.15 s. 307

Ferie szkolne

Bez kategorii — 24.01.2009, 11:30

Rozpoczęły się ferie szkolne. UM przygotował liczne zajęcia i imprezy dla wszystkich, którzy nie wyjeżdżają w tym czasie z miasta. Szczegóły na Ferie w Sosnowcu – UM oraz na stronie Ferie w Sosnowcu – Szkoły i Placówki Oświatowe

Wszystkim korzystającym z ferii – miłego wypoczynku!

Puchar w Narciarstwie Alpejskim

Bez kategorii — 23.01.2009, 18:47

Nieprzyjemnym incydentem zakończyły się dzisiejsze zawody o Puchar Prezydenta w Narciarstwie Alpejskim dla gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Uczestnikom dopisała względnie ładna pogoda, jednak organizator imprezy – Sportowa Dolina, obsługujący zawody na zlecenie UM, nie wywiązał się ze swojego zadania należycie. Brak podziału godzinowego na poszczególne grupy wiekowe, przy licznej frekwencji, spowodował, że zawodnicy po kilka godzin czekali na swój start. Najgorsza jednak sytuacja powstała po wywieszeniu wyników, gdy obserwujący zawody rodzice zaczęli je podważać i to jak przyznali sędziowie – w kilku przypadkach słusznie. Po chwili sędziowie przedstawili listy ze zmienioną w kilku przypadkach kolejnością, co wzbudziło nowe kontrowersje………… (Czytaj)

Basen na Żeromskiego

Bez kategorii — 22.01.2009, 10:03

Początkowy remont dachu basenu przy ul. Żeromskiego, zamkniętego we wrześniu 2007r, rozrósł się aktualnie do kwoty 18 mln. zł i to może nie być koniec. Próbowałem dzisiaj przekonać kolegów radnych, że brnięcie w tę inwestycję to błąd. Konieczny remont dachu można wykonać za około 1 mln zł, a nowy basen za 20 mln. zł można wybudować w innej dzielnicy – np. przy szkole na Zagórzu. W tym przypadku warto byłoby również zaprosić do udziału inwestora prywatnego, który zarządzałby obiektem w godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć szkolnych………….. (Czytaj)

Ruble, marki, euro czy złotówki?

Bez kategorii — 19.01.2009, 23:34

W trakcie posiedzenia komisji kultury Sportu i Rekreacji w ubiegłym tygodniu omawialiśmy przebieg realizacji inwestycji miejskich w tej dziedzinie. Wygląda to różnie – w jednych sprawach nieco lepiej, w innych nieco gorzej.

Zabrałem głos w kilku kwestiach:
1. Wyraziłem opinię, że równoczesna budowa dwóch sal koncertowych jest działaniem nieracjonalnym. Obiekt powinien według mnie zostać wybudowany przy szkole muzycznej i składać się z dwóch sal koncertowych – mniejszej na ok. 250 osób – użytkowanej głównie przez szkołę i z większej, wielofunkcyjnej na ok. 800-1000 osób dla celów komercyjnych, zarządzanej przez podmiot prywatny lub Klub Kiepury, z którego szkoła korzystałaby przy okazji większych imprez. Opcja jednego obiektu popierana jest przez wielu radnych, ale Prezydent Górski ma inną koncepcję, którą niestety realizuje.
2. Zapytałem co z nowymi basenami przy szkołach na Zagórzu, o planach budowy których Prezydent Jaskiernia mówił w listopadzie na jednej z poprzednich komisji RM. Niestety ta sprawa jest dopiero w fazie koncepcji.
3. Sformułowałem również drobną, acz znamienną uwagę co do waluty, w której wyrażana jest wartość projektów. W materiałach część pozycji została bowiem wyceniona w euro. Poprosiłem aby, póki co, uszanować naszą walutę i wyrażać pozycje budżetowe w złotówkach. Przedstawiciel Prezydenta stwierdził, że „aplikując” o środki unijne, wyrażamy pozycje w euro i stąd radni również dostali materiał z kwotami w euro. To częściowo usprawiedliwiało sytuację, nie przekonało mnie jednak do końca i zapytałem retorycznie czy w polskim mieście, póki co, byłoby do przyjęcia, wyrażanie pozycji budżetowych w niemieckich markach czy rosyjskich rublach?

Odpowiedź w sprawie ogłoszenia o lokalach socjalnych

Bez kategorii — 18.01.2009, 12:53

Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą brak aktualnie na stronach internetowych ogłoszenia o zapotrzebowaniu na mieszkania socjalne ze strony gminy Sosnowiec. Pan Prezydent pisze między innymi: Mając na względzie słuszność uwagi Pana Radnego – o umieszczeniu na czas nieokreślony na stronach internetowych tut. Urzędu ogłoszenia o zainteresowaniu Gminy wynajmem oraz nabyciem mieszkań z przeznaczeniem na lokale socjalne – zobowiązałem Pana Grzegorza Dąbrowskiego Naczelnika Wydziału Informacji i Promocji Miasta do zamieszczenia ogłoszenia na stronach: www.um.sosnowiec.pl i www.bip.um.sosnowiec.pl. Dodatkowo w piśmie wskazane są miejsca wcześniejszych publikacji ogłoszenia tj. Gazeta Wyborcza – w każdy piątek sierpnia i grudnia, strona internetowa UM w sierpniu i grudniu 2008r.

Pan Prezydent podnosi również w swym piśmie, że proponowana przeze mnie kwota 10zł/m2 jest zbyt wysoka i że w ogłoszeniu proponowano kwotę 3zł/m2, a obecnie zostanie podwyższona do 4zł/m2.
Jasne, że warto zawsze kalkulować i trzeba płacić jak najtaniej się da. Problem w tym, by kalkulować kompleksowo, uwzględniając wartość płaconych odszkodowań oraz alternatywy w postaci budowy nowych mieszkań socjalnych. Ja wskazałem, że w porównaniu z budową nowych, nawet czynsz 10zł/m2 jest opłacalny. Przy ofercie na niższym poziomie rzeczywiście może być trudno znaleźć oferentów na dostawę mieszkań, ale może faktycznie sensowną drogą jest stopniowe podwyższanie oferty. Na pewno trzeba jednak tę ofertę eksponować stale na stronie internetowej – do czasu rozwiązania problemu.

Kontrola amortyzacji w instytucjach kultury

Bez kategorii — 16.01.2009, 10:27

Podczas dzisiejszej Komisji Rewizyjnej RM zostanie zakończona kontrola amortyzacji w samorządowych instytucjach kultury w Sosnowcu. Kontrola ta przeprowadzana była w ramach pracy KR, na mój wniosek. Oto zasadnicza część protokołu pokontrolnego:

Przeprowadzony w samorządowych instytucjach kultury Miasta Sosnowiec w obecności p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Pawła Duszy w okresie od 19.11.2008 do 16.01.2009 przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM w Sosnowcu w składzie: Andrzej Jagiełłowicz, Krzysztof Haładus oraz Karol Winiarski na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 23 grudnia 2008 roku i 29 grudnia 2008 roku. (…)

II. Zespół Kontrolny – w wyniku powyższych czynności kontrolnych – dokonał następujących ustaleń:
1. W Sosnowcu działa siedem samorządowych instytucji kultury i są to:
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki,
Teatr Zagłębia,
Miejski Dom Kultury ,,Kazimierz”,
Miejski Klub „Maczki”,
Miejski Klub im. Jana Kiepury,
Muzeum w Sosnowcu,
Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego.

Instytucje te działają na podstawie i w oparciu min. o ustawy: ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /załącznik nr 2/ oraz ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Instytucje te posiadają osobowość prawną i dokonują samodzielnych rozliczeń w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art.197, samorządowe instytucje kultury sporządzają raz do roku informację o przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze oraz roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i są one przekazywane do informacji oraz akceptacji przez Radę Miejską. Jest to dokonywane także na podstawie Uchwały RM Nr 944/LIV/06 /załącznik nr 3/ oraz wewnętrznego zalecenia Międzywydziałowego Referatu Ekonomicznego /załącznik nr 4/.
2. Instytucje dokonują odpisów amortyzacyjnych w oparciu o odpowiednie przepisy. Wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywane przez instytucje w latach objętych kontrolą zawiera pismo informacyjne /załącznik nr 1/. Co do zakupów o wartości do 3,5 tys. zł zakupy takie amortyzowane są jednorazowo. Powyżej 3,5 tys. zł zakupy takie wpisywane są w koszty poprzez stosowanie właściwych stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach.
3. Zespół Kontrolny stwierdził niekonsekwencję w sporządzanych dokumentach przedstawianych do informacji Radzie Miejskiej tj. w informacjach półrocznych i sprawozdaniach rocznych, co do stosowanych w dokumentach pojęć. Pojęcia kosztów mieszane są z wydatkami – np. w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
4 Zespół Kontrolny stwierdził różnice w metodologii sporządzania planu finansowego i jego realizacji w odniesieniu do kwestii amortyzacji pomiędzy Biblioteką Miejską, a pozostałymi instytucjami kultury, co np. jest widoczne w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku. Biblioteka Miejska w planie finansowym i sprawozdaniu z wykonania planu nie ujmuje zapotrzebowania na odpisy amortyzacyjne. Odmiennie traktowane jest to w pozostałych instytucjach kultury. W ten sposób na koniec roku, w tych pozostałych instytucjach, w stosunku do wykazanego wyniku finansowego pojawia się, z tytułu tak traktowanej amortyzacji, określona nadwyżka środków. Nadwyżka ta równa jest wartości odpisu amortyzacyjnego, który w danym roku nie został wydatkowany. Według informacji księgowych tych placówek, nadwyżka ta przeksięgowywana jest w kolejnych latach na inne konta analityczne i przeznaczana na sfinansowanie różnych celów jak zakup innych środków trwałych, nagrody jubileuszowe, fundusz socjalny.

III. Zespół Kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:
1. W ramach obowiązku przedstawiania i zatwierdzania informacji półrocznej i sprawozdania rocznego z realizacji budżetu przez Radę Miejską należy koniecznie wprowadzić jednolity dla wszystkich wzór dokumentu sporządzany przez wszystkie samorządowe instytucje kultury i przedstawiany Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Dokument ten powinien dla każdej instytucji posiadać identyczny układ, co do zawartości, stosowanych pojęć i określeń, kolejności przedstawianych pozycji finansowych, stosowanej numeracji. Ponadto powinien być kompletny i dawać możliwość prostego powiązania ze sporządzanymi dokumentami – rachunkiem zysków i strat oraz bilansem. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być przedstawianie radnym do informacji rachunku zysków i strat oraz bilansu. W rachunku takim powinna również znaleźć się kolumna z danymi, za analogiczny okres poprzedni lub stan na dzień sporządzenia poprzedniego analogicznego bilansu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku placówek ochrony zdrowia.
2. Zespół Kontrolny proponuje wydanie przez Prezydenta Miasta lub Skarbnika Miasta zarządzenia wprowadzającego jednolity dla wszystkich instytucji kultury sposób uwzględniania amortyzacji w planach i rozliczeniach.
3. Zespół Kontrolny proponuje Prezydentowi zwrócenie szczególnej uwagi na przenoszone na kolejne lata pozycje amortyzacji i zysku, przy okazji przyszłych okresowych kontroli wykonywanych w samorządowych instytucjach kultury przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Następna strona »
 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter