2:1 dla MZBM

Bez kategorii — 30.09.2008, 9:56

Wynikiem 2:1 dla MZBM zakończyły się zebrania „wspólnot mieszkaniowych” przy ul. Zamenhofa 7, 9, 11-13, które „odbyły się” 23 września br. I tego wyniku nie można być pewnym, bo obserwując działania pracowników gminy, można mieć spore wątpliwości czy nie zechcą oni szukać kolejnych kruczków prawnych, aby walczyć z własnymi mieszkańcami.

Ustawa o własności lokali pozwala w określonych przypadkach przejmować zarządzanie budynkiem mieszkalnym przez właścicieli-mieszkańców, jeśli dysponują oni minimum 20% udziałów w nieruchomości, a pozostała część należy do gminy. Z tego prawa chcieli skorzystać właściciele mieszkań. MZBM postanowił jednak walczyć i zastosował fortel. Stwierdził mianowicie, że wspólnota, którą zarządzał przez wiele lat w jednej chwili uległa dematerializacji, a w jej miejsce pojawiły się trzy wspólnoty. W sytuacji trzech wspólnot właściciele-mieszkańcy mogą skorzystać z prawa 20%, już tylko w jednej z czterech klatek schodowych. Uważając, że takie zagrywki nie są w porządku wobec właścicieli-mieszkańców, którzy będąc jednocześnie mieszkańcami naszej gminy, są również współwłaścicielami MZBM, skierowałem do Prezydenta Sosnowca poniższą interpelację, na którą oczekuję odpowiedzi.

Sosnowiec, 19 września 2008r

Sz. P. Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

W związku z wątpliwościami co do tego w czyim interesie działa sosnowiecki MZBM, będący spółką gminną, jak również zaniepokojeniem, czy w działaniu pracowników spółki nie doszło do nadużyć, zwracam się z do Pana Prezydenta z prośbą o rzetelną weryfikację zaistniałej sytuacji oraz przedstawienie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Dlaczego, kiedy i na jakiej podstawie formalno prawnej, nie uznano wyboru zarządu wspólnoty Zamenhofa 7-13, dokonanego w dniu 11 marca 2008 roku?

2. Z jakich powodów merytorycznych, na podstawie jakich przepisów, w jakim trybie zlikwidowano istniejącą przez lata wspólnotę mieszkaniową Zamenhofa 7-13?

3. Podział jednego budynku – bloku, do którego dostarczane są wspólne media, na trzy wspólnoty wydaje się być wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlaczego, z jakich względów merytorycznych i na podstawie jakich przepisów prawnych dokonano podziału wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 7-13 z dniem 1 lipca 2008 roku na trzy odrębne wspólnoty: Zamenhofa 7, 9, 11-13?

4. Co stało się z kwotą funduszu remontowego rzędu 100 tys. zł, która powinna się znajdować na koncie wspólnoty mieszkaniowej Zamenhofa 7-13 na początku bieżącego roku, wobec informacji o braku jakichkolwiek remontów budynku przez całe lata?

5. Dlaczego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Sosnowcu utrudnia mieszkańcom przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie domem, w którym mieszkają i którego chcą być gospodarzami?

Krzysztof Haładus

Zerowe szanse na zalew w Sosnowcu

Bez kategorii — 16.09.2008, 23:04

„Ryba swoją srebrną łuskę sennie odwraca ku Słońcu.
I płynie z cichnącym pluskiem, wszystko ma się już ku końcu.”

mówią słowa piosenki, która opowiada o narastającym zagrożeniu ekologicznym. W sosnowieckim zalewie Bór Wschód, którego powstanie przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego, zapewne nie będziemy mieli takiego problemu, bo prawdopodobieństwo, że będą w nim żyły jakiekolwiek ryby jest znikome.

We wtorek 16 września, od godziny 9.00 w hotelu Orion w Sosnowcu, odbywały się konsultacje społeczne zorganizowane przez firmę ERM Polska, która świadczy usługi w zakresie doradztwa, consultingu i bezpośredniej pomocy w prowadzeniu interesów. Firma ERM Polska przygotowuje audyt na zlecenie CTL Maczki Bór.

Tematem spotkania była wszechstronna prezentacja działalności CTL Maczki Bór pod kątem wpływu jej oddziaływania na środowisko. Oprócz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska UM w spotkaniu udział wzięło między innymi trzech radnych: Bosak, Muszyński, Haładus oraz Prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” p. Wieczorek.

Moje krótkie spostrzeżenia. Jeśli ktoś, podobnie jak ja miał nadzieję, że zalew ten będzie podobny do znanych nam z okolic zalewów typu Pogoria, Sosina, Stawiki czy Bagry, z potencjalnym otoczeniem przez domki mieszkalne, zdatny do kąpieli czy żeglugi itp. to na spotkaniu został wyprowadzony z błędu. Jak zrozumiałem, wody tego zalewu, o ile kiedykolwiek dojdzie do jego realizacji (co według mnie jest mało prawdopodobne), będą musiały być izolowane od wód podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo skażenia. Zarówno kąpiel w zbiorniku jak i ewentualna żegluga po nim, będą prawdopodobnie niemożliwe, ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z „wodą”.
Uderzyły mnie również postawy dwóch aktywnych uczestników spotkania: kolegi radnego Jana Bosaka, który zaczynając niemal każdą wypowiedź od stwierdzenia, że nie jest fachowcem w tej dziedzinie, w toku dalszej części swej wypowiedzi, zaciekle argumentował i bronił działalności firmy CTL Maczki Bór. Jak również prowadzącej spotkanie przedstawicielki firmy ERM Polska, która deklarując swój obiektywizm i niezależność, praktycznie reprezentowała firmę CTL, a momentami nawet szerzej – zakłady górnictwa węglowego na terenie Śląska. Objawiło się to na przykład jej pytaniem pod moim adresem, abym wskazał inną lokalizację dla odpadów pogórniczych śląskich kopalń, w przypadku zamknięcia możliwości ich deponowania na terenie Sosnowca.
Z przykrością muszę stwierdzić, że Rady Miasta poprzednich kadencji oraz Prezydenci Sosnowca, nie zabezpieczyły interesów mieszkańców, tak jak to zrobiły np. władze Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna, których mieszkańcy mogą cieszyć się pięknymi terenami rekreacyjnymi nad zalewami, po eksploatowanych niegdyś wyrobiskach kopalnianych. Deponowanie odpadów w wyrobisku Bór Wschód rozpoczęło się w 2004 roku!

Na jednej z ostatnich komisji Rady Miejskiej przyjęty został wniosek do Prezydenta o przygotowanie informacji na temat możliwości zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydania opinii, celem natychmiastowego zaprzestania wypełniania wyrobiska odpadami z całego kraju i realizacji zalewu od teraz. Niestety Prezydent Kazimierz Górski wydał już tyle pozytywnych decyzji umożliwiającej deponowanie odpadów przez CTL, włącznie z wielomilionowymi umorzeniami podatku od nieruchomości, że niestety oceniam jako mało prawdopodobne, aby chciał współpracować z Radą Miasta na tę rzecz. Choć szanse małe – to jednak część radnych z różnych opcji próbuje.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter