Licencje taksówkowe 2008

Bez kategorii — 29.10.2007, 14:39

W dniu dzisiejszym złożyłem projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Treść merytoryczna uchwały brzmi:

§ 1

W uchwale nr 247/XIX/07 z dnia 25 października 2007 roku w paragrafie 1, zmienić liczę 30 na 100.
Uzasadnienie

Uchwalona na sesji RM w dniu 25 października br. liczba 30 nowych licencji nie uwzględnia bardzo prawdopodobnego, skokowego zwiększenia zapotrzebowania na przewozy taksówką, jakie może pojawić się w roku 2008, z powodu rozpoczęcia działalności targowej przez firmę Kolporter S.A. Duża liczba odwiedzających i uczestników targów, zamierzających dojechać z terenu targów na lotnisko w Krakowie lub Pyrzowicach czy też do Dworca Głównego PKP w Sosnowcu, jak również do hoteli czy instytucji na terenie całej Aglomeracji Śląskiej, może spowodować drastyczne zwiększenie popytu na usługi taksówkowe, znacznie przekraczające dotychczasowy stan i potrzeby w tym zakresie.

Dodatkowo niestabilna sytuacja migracji ludności i zawodów może powodować rezygnację przez dotychczasowych taksówkarzy z wykonywania zawodu na terenie naszego miasta.

W tej sytuacji limit 100 nowych licencji może okazać się minimalną liczbą, niezbędną dla zaspokojenia popytu na te usługi w roku przyszłym, a pozostawienie uchwalonego na październikowej sesji RM limitu 30 nowych licencji, mogłoby być przyczyną wielu negatywnych zjawisk, związanych z ograniczeniami dostępności usług. Sytuacja, w której po pierwszym kwartale zostaje wyczerpany ustalony przez RM limit 30 nowych licencji jest prawdopodobna, do czego Rada Miasta nie powinna doprowadzić.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter