Tajne obrady Rady Społecznej sosnowieckich szpitali

Bez kategorii — 27.09.2007, 16:38

W ostatnią środę 26 września swoje posiedzenie miała Rada Społeczna Szpitala nr1 i 3 w Sosnowcu. Ponieważ posiedzenie Rady miało miejsce w UM bezpośrednio po szkoleniu budżetowym dla radnych, w którym uczestniczyłem, postanowiłem pozostać i zapoznać się z problemami poruszanymi na Radzie Społecznej szpitali. Nie jestem członkiem Komisji Zdrowia RM, a w pracy RM w ostatnim czasie bardzo często poruszane są sprawy szpitali, w tym podejmowane są ważne decyzje finansowe.

Ku mojemu zdumieniu, przewodniczący Rady Społecznej p. Zbigniew Jaskiernia, zapytał mnie w jakim charakterze pozostałem na sali. – Jako radny zainteresowany sprawami szpitali – odparłem. W tym miejscu Pan wiceprezydent Jaskiernia, poinformował mnie, że nie będąc członkiem Rady Społecznej, nie mogę uczestniczyć w jej spotkaniu i poprosił mnie o opuszczenie sali, co też uczyniłem, wnioskując o odnotowanie tego faktu w protokole obrad.

W uchwalonym przez RM w czerwcu br. regulaminie, określony jest skład Rady Społecznej i tryb zapraszania gości: „Przewodniczący Rady lub jego Zastępca może zapraszać na posiedzenia osoby, których obecność jest celowa w związku z porządkiem obrad”. Istnieją również inne zapisy konstytucyjne i ustawowe dotyczące jawności życia publicznego i sprawowania mandatu radnego. Pan wiceprezydent Jaskiernia, z nie do końca jasnych dla mnie przyczyn, zdecydował się utrudnić mi dostęp do informacji, dotyczących gospodarowania majątkiem publicznym. Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej radni RM zwrócili się o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.

Nie przesądzam sprawy od strony formalno-prawnej. Od strony kultury osobistej, mam jednak dość jednoznaczną ocenę zachowania Pana Wiceprezydenta.

Krzysztof Haładus

Bonifikata mieszkaniowa uchwalona!

Bez kategorii — 6.09.2007, 16:29

Jako zadowalający kompromis określiłbym przyjętą na sesji Rady Miasta 30 sierpnia uchwałę w sprawie bonifikaty przy wykupie mieszkania komunalnego. Rada Miasta uchwaliła maksymalną bonifikatę przy wykupie pojedynczego lokalu na 70%. Bonifikatę liczy się w ten sposób, iż do stawki wyjściowej 30%, którą może otrzymać kupujący już po roku najmu lokalu komunalnego, dolicza się po 2% za każdy rok najmu komunalnego lokalu mieszkalnego w Sosnowcu. Przy wykupie wszystkich mieszkań w budynku bonifikata pozostaje na poziomie 80%, choć jak dotychczas nie udało się nikomu z niej skorzystać.

Proponowałem 95%. Przeciwnicy zwiększenia bonifikaty proponowali w ogóle wstrzymanie możliwości wykupu mieszkań komunalnych! W tej sytuacji zwiększenie max. bonifikaty z 40% na 70% wydaje mi się względnym sukcesem. Jest oczywiste, że uchwała w sosnowieckiej RM ma szansę jedynie wówczas, gdy zaakceptuje ją większość radnych. Formułując mój projekt 95% bonifikaty zdawałem sobie sprawę, że uzyskanie większości dla tej propozycji nie będzie łatwe. W tej kadencji Rady Miasta, do zaakceptowania przez większość radnych, okazał się kompromis na poziomie 70%.

Uchwała zacznie obowiązywać w momencie ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego. Radni oraz naczelnik WGN w dyskusji nad projektem wyrazili również wolę objęcia bonifikatą wieczystego użytkowania gruntów, pod wykupywanym mieszkaniem, po wejściu w życie sejmowej nowelizacji ustawy, umożliwiającej Radzie Miasta zastosowanie takiej ulgi. Powinno to nastąpić niebawem i wówczas kupujący zaoszczędzą dodatkowo – tym razem już niewielką część ceny wykupu mieszkania.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter