Działania podejmowane w ostatnim okresie

Bez kategorii — 16.07.2007, 22:31

1. Interpelacja w sprawie skrócenia kolejek do wymiany dowodów osobistych. Zapewne nie tylko na mój wniosek, Prezydent podjął działania reorganizacyjne usprawniające proces wydawania dowodów osobistych
2. Rozpoczęcie przez Komisję Rewizyjną na moją propozycję kontroli w sprawie czasu wydawania pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy w UM w Sosnowcu.
3. Zakończenie zaproponowanej przeze mnie kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie lokalu po Kinie Muza. Komisja wskazała na nieprawidłowości, a Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała o podjęciu dalszej kontroli w tym przedmiocie.
4. Zakończenie zaproponowanej przeze mnie kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie konkursu na dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Komisja wskazała na zaistniałe nieprawidłowości, sformułowała wnioski na przyszłość i zwróciła się do Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zajęcia stanowiska co do tych nieprawidłowości.
5. Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o stanie wykonania zadań w zakresie sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne w I półroczu.
6. Interpelacja w sprawie stopnia realizacji budowy sali koncertowej przy szkole muzycznej w I półroczu.
7. Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia i wycięcia chaszczy wzdłuż chodnika pomiędzy ulicą Białostocką/Blachnickiego a supermarketem przy ul. Braci Mieroszwskich.
8. Interpelacja w sprawie podjęcia działań remontowych w budynku przy ul Kościelnej 36.
9. Interpelacja w sprawie efektywności kierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu bezrobotnych do zakładów pracy w I półroczu.

Do końca sierpnia p. Prezydent powinien udzielić odpowiedzi na złożone interpelacje.
Pozdrawiam wszystkich internautów i życzę wszystkim przyjemnego wypoczynku na urlopach i podczas weekendów w tę piękną w Polsce porę roku, jaką jest lato.

Fundusz dla pomagających Policji już jest! Ale miasto się nie dołoży!

Bez kategorii — 16.07.2007, 21:58

Otrzymałem odpowiedź od wiceprezydenta Ryszarda Łukawskiego w sprawie jednej ze zgłoszonych przeze mnie propozycji dot. bezpieczeństwa w Sosnowcu. Pisze on min. że „Policja może korzystając z funduszy znajdujących się w jej dyspozycji nagradzać obywateli, jeżeli dostarczone przez nich informacje są istotne dla jej pracy i efekty prowadzą do zatrzymania sprawców przestępstw. (…) KM Policji w Sosnowcu z ww. możliwości korzysta.” Napisał również iż: „Gmina może przekazywać środki Policji na tak zwany Fundusz wsparcia, lecz mogą one być wydatkowane na ściśle określone cele, wśród których nie wyszczególniono takiego, jakim jest wypłata nagród za informacje prowadzące do ujęcia sprawców i przestępstw dokonujących drobnych, a uciążliwych wykroczeń…” W tej sprawie głos zabrał również rzecznik UM p. Grzegorz Dąbrowski, który z naganą odniósł się do stosowanych przez policję metod na łamach gazety Echo Miasta. Stwierdził on iż: „nie chcemy propagować donosicielstwa, a płacenie za informacje byłoby formą takiego procederu”.

Muszę powiedzieć, ze jestem szczerze zdumiony, zarówno „kodeksem moralnym” rzecznika jak i sofistyką wiceprezydenta Łukawskiego. Rzecznik twierdzi, że współpraca z policją w celu ujęcia sprawców przestępstw jest dwuznaczna moralnie, a już wynagradzanie za nią, to niemal grzech śmiertelny. Idąc dalej tym tropem należałoby chyba przestać płacić policjantom i prokuratorom, bo przecież wynagradzanie osób przyczyniających się do zapewnienia nam bezpieczeństwa jest naganne moralnie.

Pan wiceprezydent informuje, że Policja ma taki fundusz i z niego korzysta (Panie Rzeczniku – Fuj! Świństwo! Donosicielstwo!), jak też i z dofinansowania miasta, ale na ten konkretny cel UM nie może przeznaczyć pieniędzy, bo nie ma zapisanego dokładnie tak sformułowanego celu. A nie można by dopisać takiego celu? Hmm… tego Pan wiceprezydent w swej odpowiedzi nie napisał. A może takowy jest już zapisany, tylko różni się w treści przecinkiem, który umożliwia Panu wiceprezydentowi stwierdzenie, że dokładnie takiego sformułowania celu, jaki zaproponował radny Haładus, fundusz nie zawiera.

Kochani. Przecież ja Wam na siłę nie narzucę sensownych rozwiązań. Macie w RM Sosnowca większość to możecie odrzucać, choćby najsensowniejsze propozycje i inicjatywy, używając argumentów z Księżyca, Marsa czy z dowolnej planety lub jej satelity. Chcecie pokazać, że inicjatywa przedstawiciela opozycji spotka się zawsze z Waszym odporem – Wasz wybór. Więcej niż się da, to się nie da.

To zresztą i tak lepiej niż potraktowane zostały moje pozostałe propozycje, które jak dotychczas pozostają bez odpowiedzi.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter