Projekt 95% bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych w Sosnowcu

Bez kategorii — 18.04.2007, 22:36

W dniu dzisiejszym złożyłem w biurze RM projekt uchwały w sprawie zwiększenia bonifikaty przy wykupie mieszkań komunalnych w Sosnwcu do 95%. Poniżej przedstawiam załączone uzasadnienie.

1.1. Obecnie obowiązująca ustawa o sprzedaży mieszkań zakładowych przewiduje sprzedaż mieszkań z bonifikatą 95% (Dz.U. nr 4 poz. 24 z 2001r).

1.2. Niektóre z miast – w tym sąsiednie Jaworzno – stosują bonifikatę 95%.

1.3. Parlament pracuje obecnie nad ustaleniem zasad sprzedaży mieszkań spółdzielczych na podobnie preferencyjnych warunkach, co prawdopodobnie wkrótce nastąpi.

1.4. W związku z ogólnym wzrostem cen rynkowych mieszkań, brak radykalnego zwiększenia bonifikaty, w istocie w dużym stopniu utrudniłby wykup lokali przez mieszkańców, gdyż przeciętna siła nabywcza mieszkańców lokali komunalnych nie wzrosła proporcjonalnie do wzrostu cen rynkowych mieszkań. Zwiększenie bonifikaty o niewielki procent, co najwyżej utrzymywałoby istniejące status quo, podczas gdy intencją wnioskodawcy jest, nie tylko utrzymanie dotychczasowego poziomu warunków dostępności finansowej wykupu mieszkań, lecz przede wszystkim ich znaczące poprawienie.

1.5. Zajmowanie się przez gminę lokalami mieszkalnymi powinno mieć miejsce w sytuacjach konieczności udzielenia pomocy mieszkańcom, którzy nie radzą sobie z zaspokojeniem tej podstawowej potrzeby i zwracają się do gminy o pomoc w tym zakresie. Natomiast w tych przypadkach, w których obywatele są w stanie sami opiekować się własnym domem czy jego budową, gmina powinna umożliwić to mieszkańcom, skupiając swój wysiłek na przygotowaniu terenów dla budownictwa.

1.6. Przejęcie własności mieszkań przez obywateli wpłynie pozytywnie na wzrost ich troski o posiadane przez siebie mienie, poprawiając stan techniczny substancji lokalowej.

1.7. Uzyskanie prywatnego właściciela przekształci również zwykły majątek w użyteczny kapitał, mogący stanowić zabezpieczenie hipoteczne. W konsekwencji powinno się to przyczynić do znacznego wzrostu koniunktury gospodarczej w naszym mieście. W krajach zachodnich głównym źródłem kapitału dla nowych przedsięwzięć są właśnie pieniądze z kredytów, zaciąganych pod zastaw nieruchomości.

1.8. Nie bez znaczenia jest również fakt zwiększenia podaży lokali mieszkalnych, dzięki ułatwieniu obrotu nimi, co powinno doprowadzić do zmniejszenia cen za mieszkania, w konsekwencji zwiększyć ich dostępność – szczególnie dla najbardziej potrzebujących – czyli ludzi młodych.

Finansujemy Cimoszewicza i Szarawarskiego!

Bez kategorii — 15.04.2007, 10:46

Prezydent Sosnowca – Kazimierz Górski zarządzeniem nr 159 z dnia 14 lutego 2007 przyznał min. Stowarzyszeniu Polski Dom Europejski dotację, z pieniędzy pochodzących od wszystkich mieszkańców w kwocie 10.000 zł, na organizację Młodzieżowego Zagłębiowskiego Turnieju Piłki Nożnej oraz Świętojańskiej Nocy Kulturalnej. W tym samym zarządzeniu Prezydent Górski przyznał również kwotę 3600 zł na występ zespołów muzycznych na Babiej Górze, podczas turystycznej imprezy organizowanej przez sosnowiecki oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego wiceprezesem i rzecznikiem prasowym jest wiceprezydent Sosnowca – Zbigniew Jaskiernia.

23 marca br. złożyłem w związku z tym interpelację do Pana Prezydenta wskazującą na niestosowność przydzielenia tych dotacji organizacjom personalnie i politycznie powiązanym z osobami przydzielającymi te dotacje.

Wskazałem, że Prezesem i Założycielem Stowarzyszenia Polski Dom Europejski jest były premier Włodzimierz Cimoszewicz, a w Sosnowcu były minister Andrzej Szarawarski. Stowarzyszenie to udzieliło w 2004 roku poparcia kandydatom SLD w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stowarzyszenie to stanowiło zaplecze kadrowe dla kandydata SLD na Prezydenta Polski w wyborach w roku 2005. Tradycyjną forma działania stowarzyszenia wedle słów jej wiceprezesa jest: „pozyskiwanie wolontariatu młodzieżowego rekrutującego się spośród słuchaczy szkół wyższych i średnich.” Zwróciłem uwagę, że stowarzyszenie to „poszukuje gwałtownie źródeł finansowania”, gdyż „traci podstawy finansowe swojej egzystencji”. W mojej opinii Stowarzyszenie to jest organizacją polityczną, a nie sportową czy kulturalną. Zapytałem także jaki czynsz płaci to stowarzyszenie miastu i za jaką powierzchnię wynajmowana od miasta.

Stwierdziłem również, że w mojej opinii, niestosowne jest przyznawanie kwoty 3600zł na występy zespołu dla organizacji kierowanej przez wiceprezydenta Jaskiernię.

Dostałem odpowiedź, której treścią jest stwierdzenie, że dotacje zostały przyznane zgodnie z prawem i to jedynie na część wnioskowanych kwot. O czynszu Pan Prezydent nie wspomina ani słowem. Hmm… Cóż mi pozostaje powiedzieć. Legalnie wybrany prezydent przyznaje legalnie, swoim legalnym przyjaciołom, dotacje z naszych pieniędzy. Ave Cezar!

p.s. W najbliższy czwartek na sesji RM zamierzam dopytać Prezydenta o pominięte kwestie.

Sprzedaż lokali użytkowych

Bez kategorii — 2.04.2007, 14:10

Po ostrym starcie dłuższa przerwa. Niestety nie doszacowałem wystarczająco takiego, wydawałoby się dość oczywistego czynnika w ludzkim życiu, jakim jest czas. Ale, choć może nie w wymiarze planowanym początkowo, to jednak pozwolę sobie kontynuować tę formę dialogu, jaką jest niniejsza strona internetowa.

Dzisiaj chciałbym przekazać ważną informację dotyczącą przedstawienia przez Prezydenta Sosnowca
„Zasad opiniowania wniosków dotyczących zbycia lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców”

1. brak zadłużenia za najem – obowiązującym dokumentem jest pismo z MZZL,
2. okres w jakim dochód z czynszu dorówna dochodowi ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 10 lat,
3. zbywać lokale zlokalizowane w budynkach o złym stanie technicznym co w przypadku remontu pozwoli obnizyć koszty gminy,
4. aktualna umowa najmu obowiązująca od co najmniej 3 lat,
5. odmowa sprzedaży także w przypadku zamiaru przeznaczenia lokalu lub budynku na cele inne niż komercyjne:
– działalność charytatywna,
– działalność społeczna,
– działalność socjalna.
Warunkiem dokonania sprzedaży lokalu nie musi być spełnienie wszystkich zasad łącznie.
Nie przeznaczać do zbycia lokali w budynkach gdzie jeszcze nie dokonano żadnego zbycia lokali mieszkalnych lub użytkowych.”

Krótki komentarz. Przedstawienie tych zasad jest istotnym postępem w stosunku do dotychczasowego stanu rzeczy, w którym decyzje zapadały przeróżne, a brak było jakichkolwiek kryteriów oceny zasadności ich podejmowania. Zasady te są nieostre, ale na początek spróbujmy zobaczyć jak będzie wyglądała praktyka. Osobiście jestem zwolennikiem wycofania się gminy z dziedzin, które mieszkańcy są w stanie realizować bez pośrednictwa Państwa. Taką dziedziną są oczywiście lokale użytkowe i proces przejmowania ich przez osoby prywatne powinien postępować. Ważne przy przeprowadzaniu tego procesu jest jednakże zachowanie jawności i sprawiedliwości. W tym kierunku zmierza przedstawienie powyższych zasad i dlatego warto to ocenić pozytywnie.

Proszę również o przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym. Wkrótce projekt uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych!

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter