Generowanie środków

Bez kategorii — 16.02.2007, 22:10

Na jednej z ostatnich komisji RM gościli prezesi dwóch sosnowieckich spółdzielni socjalnych: „Pomocna Dłoń” i „Nasza Sprawa”, którzy przedstawiali problemy związane ze swą działalnością oraz zwracali się do Rady Miejskiej oraz Pana prezydenta z prośbą o pomoc w niej. Panowie skarżyli się, że mają problemy z zatrudnieniem fachowców, gdyż wszyscy potencjalni pracownicy wyjechali na wyspy i poniżej kwoty „z trójką z przodu żaden fachowiec nie chce przyjść do nich do pracy”. Gdyby ktoś z Państwa godził się na zarobek poniżej „trójki z przodu”, to na pewno naczelnik wydziału inwestycji UM w Sosnowcu będzie miał kontakt do tych spółdzielni, bo czasami udziela im jakichś zleceń, albo łatwo też znaleźć w internecie.

Pan naczelnik zresztą bronił się przed zwiększaniem ilości dawanych przez UM poza przetargiem zleceń, dla tych spółdzielni socjalnych, podnosząc, że jego zadaniem jest dbanie o wybór najlepszej oferty w interesie podatników. Oczekuje np. gwarancji, a spółdzielnie socjalne reprezentowane przez obydwu panów nie dysponują możliwościami ich udzielania.

Panowie Prezesi są jednak optymistycznie nastawieni i zamierzają „przenieść Warszawę do Sosnowca” – a konkretnie użyli tego żartu Grupy Pod Budą dla opisania zamiaru ściągnięcia do naszego miasta siedziby Krajowego Związku Spółdzielczości Socjalnej. Niestety vice-Prezydent Łukawski, który podobno oddał im w zarząd budynek, ostatnio zmienił decyzję i Krajowy Związek może nie znaleźć dla siebie miejsca w naszym mieście. Ale co najbardziej optymistyczne, to podobno z UE mają być wkrótce jakieś spore środki i Panowie liczą na ich „wygenerowanie”.

Mieszkania komunalne i lokale użytkowe.

Bez kategorii — 13.02.2007, 18:48

Na jednej z ostatnich komisji RM Karol Winiarski zgłosił wniosek aby Rada Miasta jak najszybciej zajęła stanowisko w kwestii udogodnień dla mieszkańców, przy nabywaniu mieszkań komunalnych. Ponieważ temat ten należy do głównych celów jakie postawiłem sobie w pracy samorządowej, podzielam w pełni tę opinię. Dochodzą mnie również głosy, że kluby radnych PO, SDPL, a nawet SLD prawdopodobnie również przychylają się do propozycji obniżki cen za wykup mieszkań komunalnych.

W tej sytuacji widzę szansę na wprowadzenie zmian, idących w oczekiwanym przez mieszkańców kierunku, w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. Myślę zatem, że ci wszyscy, którzy noszą się z zamiarem wykupu swojego mieszkania powinni rozważyć powstrzymanie się z tą decyzją, do czasu przedstawienia nowych rozwiązań. Nie jestem w stanie nikomu zagwarantować, że będą to rozwiązania korzystniejsze, ale w mojej ocenie sytuacji tak właśnie będzie. Ja osobiście będę o to zabiegał – zgodnie z moim programem wyborczym.

Proszę też wszystkich mieszkańców o wyrażanie swoich opinii i sugestii – zapraszając do dyskusji na ten temat – choćby na forum mojego bloga. Wkrótce przedstawię proponowane przeze mnie założenia projektu nowej uchwały, celem poddania ich wstępnej dyskusji.

Światła przy skrz. Piłsudskiego/Kilińskiego/Sobieskiego

Bez kategorii — 11.02.2007, 20:39

Jutro – w poniedziałek zamierzam złożyć w Urzędzie Miasta poniższy wniosek. Proszę o ewentualne opinie czy sugestie.

Sosnowiec, 12 lutego 2007
Krzysztof Haładus
Radny RM Sosnowca

Szanowny Pan Kazimierz Górski
Prezydent Sosnowca

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie przez Pana Prezydenta polecenia całkowitego wyłączenia na jeden tydzień świateł sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Sobieskiego/Kilińskiego. W tym samym czasie warto byłoby również zebrać opinie kierowców o zastosowanej zmianie oraz sporządzić obserwacje własne przez właściwy wydział. O ile opinie i obserwacje wykazałyby, że płynność i dogodność ruchu w tym rejonie znacznie się poprawiła, bez znaczącego uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu, sugeruję podjęcie oczywistych, wypływających z nich decyzji.

Uzasadnienie

Oddanie do użytkowania dwupasmowego przejazdu w każdą stronę pod mostem kolejowym nad ulicą Piłsudskiego dawało kierowcom korzystającym z tej drogi nadzieję na znaczne polepszenie płynności ruchu w tym rejonie. Niestety w powszechnej opinii kierowców, funkcjonowanie przedmiotowych świateł sygnalizacyjnych, zupełnie zniweczyło zalety poszerzenia przepustowości tunelu. Otrzymuję głosy i interwencje, stwierdzające że zarówno kierowcy przejeżdżający tunelem, jak i włączający się w ulicę Piłsudskiego od strony Kilińskiego czy Sobieskiego, tracą na pokonanie tego skrzyżowania znacznie więcej czasu, aniżeli przed modernizacją. W ich opinii, którą podzielam, dzieje się tak na skutek właśnie owych świateł sygnalizacyjnych. Szkoda czasu, atramentu i pieniędzy na przekonywanie teoretyczne, pisanie ekspertyz itp. Praktyka i teoria to dwie różne sfery i czasami zachodzi konieczność weryfikacji rozwiązań teoretycznych w praktyce – co w mojej opinii powinno nastąpić w tej sprawie.

Z poważaniem
Krzysztof Haładus

Zabawa w ujednolicanie dla każdego

Bez kategorii — 1.02.2007, 0:10

Na Komisji Rozwoju Miasta, a także Mienia Komunalnego omawiano sprzedaż gruntów i nieruchomości miejskich na rzecz osób prywatnych. W Sosnowcu obowiązują w tej sprawie uchwały podejmowane przez radnych poprzednich kadencji, w związku z czym radni poprosili o przedstawienie im tych zasad. Biuro Rady niezwłocznie przygotowało te dokumenty i przekazało radnym. Prawdopodobnie nie wiedząc o sprawności działania Biura RM, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował i przekazał radnym do skrytek ten sam komplet dokumentów raz jeszcze.

Dokumenty te składają się między innymi z uchwały z roku 1995, a także kilku uchwał, które zmieniały częściowo te uchwałę. I tak uzupełniają ją uchwały z roku 1998, a także z 2001 roku oraz 2003, ponadto z roku 2004. Każdy radny otrzymał więc zadanie uaktualnienia sobie pierwotnego tekstu uchwały, co nawet w wersji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami jest częściowo zrobione poprzez odręczne skreślenie dwóch paragrafów, choć skreślenie to nie wyczerpuje wszystkich wprowadzanych poprawek. Oprócz tego w zestawie jest kilka innych uchwał, dotyczących zbywania lokali mieszkalnych, ustalania stawek za dzierżawę itd.

Zapytałem uprzejmie czy Urząd Miasta Sosnowca nie dysponuje ujednoliconym tekstem uchwały, bo przecież zasady zbywania nieruchomości to chyba dosyć ważna kwestia i stosunkowo często praktykowana. W odpowiedzi usłyszałem, że i owszem bardzo wielu interesantów prosi o te zasady i każdy z nich dostaje taki plik dokumentów. Kiedy zapytałem czy nikt nie wpadł na pomysł aby przygotować tekst ujednolicony, dowiedziałem się że niestety jak dotychczas nie. Osoba przeze mnie indagowana zobowiązała się jednak mój wniosek przekazać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Jest wobec tego nadzieja, że „zabawa” w śledzenie procesu legislacyjnego RM na przestrzeni ostatniego piętnastolecia, wkrótce zostanie interesantom i radnym oszczędzona. Osobiście też w najbliższym czasie zgłoszę konkretną propozycję opracowania jednej uchwały, zbierającej wszystkie kwestie związane z gospodarką nieruchomościami miejskimi, czego potrzebę podnoszą zresztą również inni radni. W mojej opinii powinna ona zmierzać do znacznego obniżenia cen płaconych za wykupywane od gminy mieszkania, oraz sformułowania jasnych zasad zbywania lokali użytkowych.

 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter